Monika Knudsen Gullslett

professor, NSE og USN

Monika Knudsen er professor ved Personal e-Health avdelingen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun er også ansatt som professor ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Monika er en erfaren sosiolog som har jobbet innen forskning og høyere utdanning siden 2007. Hun er uteksaminert med doktorgrad (PhD) i helse- og idrettsvitenskap fra Universitetet i Agder (UiA) og Nordiska høgskolan for folkehelsevitenskap.

Forskningsinteresser er e-helse, velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon (aldrende mennesker, mental helse, intellektuell funksjonshemning), brukerinvolvering og samhandling). Hennes forskningskvalifisering er hovedsakelig fokusert på kvalitative forskningsmetoder, men også kvantitative. Innovasjon i offentlig sektor er sentralt i hennes prosjekter. Hun har undervist og veiledet på bachelor- og masternivå siden 2007.