Oddgeir Lingaas Holmen

forsker, NTNU

Oddgeir Lingaas Holmen er forsker ved HUNT forskningsenter, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Hans forskning har fokusert på sammenhenger mellom genetisk variasjon og sykdommer på befolkningsnivå. Nå brenner han for å øke verdien av store helsedata for å bedre sykdomsforebygging og behandling.