Ole Kristian Forstrønen Thu

Chief medical officer, VitalThings

Ole Kristian Forstrønen Thu er Chief Medical Officer i VitalThings og jobber som anestesilege ved St Olavs hospital og har en doktorgrad i medisin. Han er meget engasjert i teknologi og pasientsikkerhet. Som CMO jobber han med regulatoriske godkjenninger, klinisk evaluering og utprøving samt strategiske markedsanalyser i helsesektoren. Tidligere foretakstillitsvalgt og bl.a. arbeidet med de strategiske utviklingsplanene for teknologi i Helse Midt-Norge.