Peder Andreas Stokke

innovasjonsrådgiver, Sykehuset Innlandet HF

Peder Andreas Stokke er innovasjonsrådgiver for Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Stabsområde Helse, Sykehuset Innlandet HF