Petter Hurlen

overlege, Akershus Universitetssykehus

Petter Hurlen er overlege, klinisk informatikk, Akershus Universitetssykehus.