Regin Hjertholm

fastlege, Bergen

Regin Hjertholm er spesialist i allmennmedisin, og har arbeidet 30 år som fastlege ved Eidsvåg legekontor i Bergen. Han har arbeidet med e-helse som brukerrepresentant i 25 år.

Regin har deltatt i mange prosjekter med direktorater, helseforetak, kommuner, norsk helsenett, NAV, HELFO, Legeforeningen mm. Han har pilotert det meste av løsninger som er utviklet i allmennlege EPJ, særlig innen samhandling. Regin er praksiskonsulent for Haraldsplass sykehus, tidligere for Helse Vest IKT.  Han er også initiativtaker til, og sentral person i, EPJ-løftet. Han fikk Allmennlegeprisen i 2012.