Remi Andersen

Lege og medisinsk rådgiver, VitalThings

Remi er utdannet lege fra UiO 1999. Han har vært aktiv langrennsløper og har en allsidig yrkeskarriere fra Forsvaret, Idrettsmedisin, Sykehjemsmedisin, Rus- og Psykiatri og UiO. Han er spesielt opptatt av søvn som viktig for god helse og prestasjon.

Han jobber til daglig som sykehjemsoverlege i Oslo og som lege i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser ved Mestringshusene på Bolkesjø. Han er også lege for junior-, rekrutt- og paralandslaget i langrenn.

De siste tre årene har han vært engasjert av firmaet VitalThings som driver med avansert sensorteknologi, maskinlæring og avansert bruk av data for å gi tryggere og bedre pasientbehandling. Han jobber her som rådgiver med brukerutvikling og klinisk bruk av den trådløse pust- og søvnmonitoren Somnofy.

Livsmotto: «En god dag starter med en god natt»