Riche Vestby

innovasjonspådriver, LUP

Riche Vestby er sosialantropolog og jobber som innovasjonspådriver på helseområdet i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Hun er prosessveileder og rådgiver i mange pågående, innovative anskaffelser. Riche jobber også med kompetanseheving hos både offentlige virksomheter og leverandører. Hun er overbevist om at framtidas løsninger skapes i samspill mellom offentlige og private aktører – og at potensialet er mye større enn det vi klarer å utnytte per i dag.