Sarah Sjehed

leder helsesektoren, Microsoft Norge

Sarah Sjehed er leder for helsesektoren i Microsoft Norge. Hun er spesielt interessert i mulighetsrommet teknologien skaper for effektivisering av helsetjenester i Norge i dag.

Med bakgrunn som jurist fra Irland, har Sarah tidligere jobbet som kommersielt ansvarlig i Microsoft hvor hun har ledet en rekke strategiske forhandlingsprosesser.