Siri Hytmarken Sletner

Sykepleier, Ahus

Siri Hytmarken Sletner jobber som sykepleier ved barne- og ungdomsklinikken ved Ahus, og er for tiden prosjektleder for Digitalt pasientforløp for barn og ungdom med diabetes type 1. Prosjektet er støttet med innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst. Formålet med prosjektet er helhetlig oppfølging og opplæring ved å samle all kommunikasjonen med pasienten på ett sted, ved hjelp av en digital løsning.

Løsningen som brukes i dag er Dignio. Pasienten skal bruke samme løsning fra de blir innlagt med nyoppdaget diabetes, videre i hjemmesykehus og på barnepoliklinikken, til de kommer over til voksen endokrinologisk poliklinikk.