Sophie Bouffard

barnekoordinator, Flekkefjord kommune

Sophie Bouffard er utdannet ergoterapeut fra Quebec, Canada (2000). Hun har gjennom arbeidslivet samlet ulike erfaringer fra psykisk helse og somatikk med barn og unge både i Canada og Norge. Hun har nylig begynt i en ny barnekoordinator stilling i Flekkefjord kommune. Sophie har vært med i prosjektgruppa i livshendelsen Alvorlig sykt barn siden 2021. I samarbeid med prosjektgruppen og fagpersoner fra ulike nivåer og sektorer har hun bidratt til gjennomføringen av eksperimentet i Flekkefjord i høst 2021. Siden det jobber hun med videreutvikling og forankring av et nytt kartleggingsverktøy og nye måter å samarbeide på tvers i Flekkefjord kommune.