Sveinung Tornås

innovasjonssjef, Sunnaas sykehus

Sveinung Tornås (psykolog med PhD) er innovasjonssjef og har de siste 20 årene arbeidet ved Sunnaas Sykehus HF. Sveinung er spesielt opptatt av innovasjonskultur i organisasjoner, hvordan ny teknologi kan og vil endre helsetjenestene, og sykehusenes rolle og ansvar opp mot helsenæringen.