Synnøve Farstad

Direktør ledelsesutvikling, Norsk Helsenett.
Moderator

Synnøve Farstad er direktør ledelsesutvikling i Norsk Helsenett.