Terje Haug

Director of technology, Sykehuset Vestfold

Terje Haug er teknologidirektør ved Sykehuset i Vestfold. Han er utdannet ved NTNU med mastergrad innen molekylærbiologi, doktorgrad innen kreftforskning og mastergrad innen teknologiledelse.

Terje har lang erfaring fra å lede endringsprosesser med fokus på verdioptimalisering og systematisk læring , blant annet som klinikkleder i flere helseforetak i Helse Sør-Øst og Helse Nord.