Tone Singstad

Seksjonsleder, Ahus

Tone Singstad, MSc, er utdannet diabetessykepleier. Hun er seksjonsleder for poliklinikk endokrinologi ved Akershus Universitetssykehus, og prosjektleder i digitalisering av poliklinikk oppfølging av diabetes type 1.

Prosjektet har som formål å tilby oppfølging av pasienter som går til oppfølging i poliklinikken et mer persontilpasset tilbud. I prosessen har vi på tvers av voksen avdeling og barneavdeling jobbet tett for å få til et helhetlig tilbud for pasientgruppen.