Unn Sollid Manskow

forsker, NSE

Unn Sollid Manskow har vært forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden juni 2018. Hun ble ferdig utdannet sykepleier ved UiT i 1997, og har en master i folkehelsevitenskap fra 2012. Hun har mange års klinisk erfaring fra Nevrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Hun har også arbeidet som universitetslektor ved bachelorutdanningen i sykepleie på UiT Norges arktiske universitet, og vært studieleder for masterprogrammet i sykepleie.