Archives

Therese Svenning

Therese fullførte sin mastergrad ved UiT Norges arktiske universitet i 2020, og begynte å jobbe hos Nasjonalt senter for e-helseforskning som prosjektkoordinator i 2021. Hun er utdannet i folkehelse, med hovedvekt på biostatistikk og epidemiologi. Hennes forskningsinteresser inkluderer kunstig intelligens, sosial ulikhet, livsstilssykdommer og helsetjenesteforskning.

Stein Olav Skrøvseth

Stein Olav er senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han er utdannet sivilingeniør med doktorgrad i matematisk fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han har ledet flere forskningsprosjekter innen statistikk, medisinsk bildebehandling, maskinlæring, mønstergjenkjenning og dataanalyse.

Elisabeth Kras

Elisabeth Kras har vært prosjektleder i EHiN siden 2021. Her jobber hun bl.a med mye av det praktiske vedrørende EHiN-konferansen og EHiNs øvrige events. Elisabeth er også hovedkontakt for EHiNs partnerne. Hun har bakgrunn som prosjektleder i Dataforeningen, hvor hun hadde ansvaret for flere små og store events innen forskjellige fagområder, deriblant e-helse. 

Meetali Kakad

Meetali Kakad er medisinsksjef i Dignio, et norsk firma som lager løsninger for digitale hjemmeoppfølging. Kakad er samfunnsmedisiner som tok medisinutdanning i England og mastergrad i samfunnsmedisin ved universitet i Cambridge. Hun har PhD fra University i Oslo forsket på kommunale akutte døgnenheter (KAD) og hvordan bruker operasjonsanalyse i policyutforming . Hun har jobbet i Norge, […]

Sturle Monstad

Sturle J. Monstad, M.Phil/sykepleier, er engasjert i områder der helse, aldring, teknologi og bolig møtes, med fokus der fremtidens løsninger skal skapes.

Eirik Nikolai Arnesen

Eirik Nikolai Arnesen er lege og spesialrådgiver i Den norske legeforening. Han har jobbet med e-helse siden 2007 innen utvikling, implementering og strategi.

Alia Zaka

Alia Zaka leder Utvikling og Innovasjon under Kunde og Servicetjenester i Sykehuspartner. Alia har bakgrunn fra IKT-pro​sjekter, samt drift, utvikling og kvalitetssikring av IKT-systemer fra bestiller-siden. Hun har også fartstid fra privat sektor innenfor forskning og utvikling av diagnostiske produkter. Alia er utdannet som bioinformatiker, og jobber i dag med å støtte opp om utvikling […]

Ellen Normannseth

Ellen Normannseth er er spesialrådgiver i KS, i avdeling FID eHelse. Hun er sykepleier og har en master i helseinformatikk. Ellen har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunesektoren og epj-leverandør. Hun er opptatt av hvordan teknologiske muligheter best utnyttes slik at kommunene kan gi innbyggere helsetjenester med god kvalitet, samtidig som de er rustet for å møte […]

Jon-Torgeir Lunke

Jon-Torgeir Lunke has clinical experience as specialist in general medicine from the municipal medical service and its management, and five years as an assistant physician at the cardiology department of the OUS HF. He also has a degree in health economics and management. From 2010-2015 department director in the Directorate of Health, and from 2016 in the […]