Archives

Fredrik Syversen

Fredrik Syversen har et av sine hovedarbeidsområder innenfor entreprenørskap, og hvordan vi som bransje kan gjøre om de beste idéene til store selskaper, for så å legge til rette for vekst utenfor Norge. Dette innebærer å opprettholde kontakt med oppstartselskaper, kapital og myndigheter om hvordan skape de beste forutsetningene for økosystemet for oppstart- og vekstselskaper. Syversen har […]

Ida Susanna Fattah

Ida Susanna Fattah er lege og startet MedLytic fordi hun mener helsepersonell har verdifulle meninger og viktig innsikt i utviklingen av fremtidens helsetjenester og -verktøy. Hun er pådriver for å øke hastigheten av innovasjon i helsesektoren, og har en lidenskap for helseteknologi, folkehelse og prosjektledelse. I tillegg til å være daglig leder i MedLytic er hun assisterende kommuneoverlege i Oslo kommune, […]

Charlotte Borge-Andersen

Charlotte Borge-Andersen er Daglig leder i Pancreas KreftNettverk Norge PKNN. Hun brenner for digitalisering av helse. Etter å ha jobbet med digitalisering i næringslivet i mange år har Charlotte de siste årene snakket på inn og utpust om hvordan bedre digital samhandling kan redde liv og bidra til mindre kaos for pasienter og de som […]

Robert Högvall

Robert Högvall er en del av offentlig sektor teamet i PA Consulting, og jobber fremforalt med tjenesteinnovasjon i skjæringspunktet mellom helse og teknologi. Han har en variert helsefaglig og teknologisk bakgrunn med erfaring som sykepleier ved intensivavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, og informasjonsteknologi fra UiO. Han har praktisk erfaring med innføring av e-Helseløsninger fra internasjonale aktører […]

Jan Egil Nordvik

Jan Egil Nordvik is a project manager at The Norwegian Directorate of Health, and Associate Professor II at Oslo Metropolitan University. He has a key interest for implementation, change processes and transformational leadership in healthcare, and the concept of learning healthcare systems, which are made possible by the increasing amounts of health data. Nordvik has […]

Nard Schreurs

Nard Schreurs er CEO i EHiN og var tidligere direktør for eHelse i IKT Norge. Han har blant annet bakgrunn som journalist i Computerworld og redaktør for bilaget «IT-Helse». Han har siden 2007 jobbet med e-helse, og har både startet og bygget opp Healthworld og EHiN konferansen. EHiN (E-Helse i Norge) flyttet i 2016 til […]

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo. Faglige hovedinteresser er blodstansing og blodpropp. Han tok medisinsk embedseksamen ved UiO i 1981 og doktorgrad i medisin i 1989. Han er også overlege/forsker ved Oslo Universitetssykehus.

Anita Das

Anita Das er direktør i PwC Norge. Tidligere har hun vært forskningsleder i SINTEF Digital, avd. Helse, og er førsteamanuensis ved NTNU. Hun har en doktorgrad om menneskesentrert design av e-helseløsninger, og har jobbet med helse og digitalisering i snart 15 år. Anita jobber for tiden i hovedsak med helsekommunikasjon, digitalisering og tjenestedesign. Hun har spisskompetanse […]

Eldrid Schei

Eldrid Schei er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har hatt sentrale roller i flere store IKT-implementeringer i regionale helseforetak. Hun er partner i selskapet Konik som har Integrasjon som sin spydspiss og spesialiserer seg på rådgiving og ledelse av store IKT-prosjekter innen helse. Eldrid er opptatt av at tekniske løsninger skal skape verdi fra første […]