Archives

HEPRO

HEPRO, Easymeeting og Vital Things står sammen på EHiN 2022. Hepro utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi rettet mot eldre og barn. Vi er en av de største leverandørene av velferdsteknologi i Norge. Vi drømmer stort og yter alltid det lille ekstra for våre kunder. Velferdsteknologi handler for oss om å skape trygghet, mestring, […]

SAS Institute

SAS er ledende innen analytics. Gjennom innovativ software og tjenester gir SAS kunder over hele verden mulighet til å omdanne data til intelligens. Vi tror nysgjerrighet er kjernen i menneskelig fremgang. Siden 1976 har SAS Institute vært med på å gi kunder over hele verden The Power to Know. SAS Institute sin visjon er å være […]

DIPS

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse. Vi utvikler helseteknologi og skaper digitale arbeidsflater for virkelighetens helter i norske sykehus og kommuner. Sammen skaper vi digitale verktøy for over 150 000 helsefaglige ansatte. Våre løsninger er navet for helsepersonell på sykehus i en travel hverdag. Løsningene ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i […]

BearingPoint

BearingPoint er et uavhengig internasjonalt IT- og rådgivningsselskap med europeiske røtter og global rekkevidde med i underkant av 5 000 ansatte. I Norge er vi 120 ansatte som jobber med rådgivning innen data og analyse, strategi- og teknologirådgivning, og vi bistår med rådgivning innen oppkjøp og selskapsetableringer. Vi arbeider innen mange industrier, men har vår […]

Atea

Hvordan snu helsetjenesten fra reaktiv til proaktiv og forebyggende? Kan vi ikke bare lære av våre nærmeste naboer i Finland og benytte data for å skape en proaktiv, forebyggende og bærekraftig helsetjeneste i norske kommuner? På EHiN vil vi vise eksempler på hvordan vi benytter data for å sikre at vi kan bo lengre i […]

Capgemini

Vi bruker data og digitale verktøy for å transformere helse- og sosialomsorg, fra strategi og modellering – til intelligent automatisering, implemetering av elektronisk pasientjournal og produktutvikling. Vi leverer verdi fra brukersentrert design, datadrevet innovasjon og transformasjoner som trengs for å skalere nye omsorgsmodeller. Som en ledende strategisk partner for selskaper over hele verden, har vi […]

Omilon

Omilon er Nordens ledende leverandør av løsninger innen effektiv dokumentasjon. Vi frigjør tid så samfunnsviktige funksjoner kan fokusere på det som er viktig! Gjennom ny teknologi, kunstig intelligens og ved bruk av digitale løsninger, som talegjenkjenning, effektiviseres det administrative arbeidet. Dette hjelper ressurser i samfunnskritiske samfunnsinstanser, for eksempel for helse, saksbehandlere og offentlig forvaltning. Med […]