Archives

SAS Institute

SAS er ledende innen analytics. Gjennom innovativ software og tjenester gir SAS kunder over hele verden mulighet til å omdanne data til intelligens. Vi tror nysgjerrighet er kjernen i menneskelig fremgang. Siden 1976 har SAS Institute vært med på å gi kunder over hele verden The Power to Know. SAS Institute sin visjon er å være […]

Sectra

Sectra er en ledende global leverandør av IT-løsninger for håndtering av alle typer bilde- og video på sykehus, inkludert røntgen-, mammografi- og ortopediklinikker. Vi etablerte oss i Norge i 1996 og har mer enn 25 års erfaring med leveranser til norske sykehus, helseregioner og røntgenklinikker. Innen mammografi leverer vi i dag løsning for effektivt screening […]

DIPS

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse. Vi utvikler helseteknologi og skaper digitale arbeidsflater for virkelighetens helter i norske sykehus og kommuner. Sammen skaper vi digitale verktøy for over 150 000 helsefaglige ansatte. Våre løsninger er navet for helsepersonell på sykehus i en travel hverdag. Løsningene ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i […]

Accenture

Accenture har lang erfaring med å utvikle og levere trygge, nyskapende og effektive helseløsninger til kunder, helsepersonell og innbyggere i Norge. Gjennom våre prosjekter er vi en sentral bidragsyter i Norges digitale helsereise. Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi og rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale […]

Getinge

Improve healtcare care with efficient workflows Our well-proven digital solutions enable better care with reduced effort by digitizing best practices, providing real time intelligence and reducing administration. Our solutions can be configured to fit specific demands, ensuring easy adoption and providing real and immediate benefits, ultimately improving the experience and safety for patients and staff. […]

BearingPoint

BearingPoint er et uavhengig internasjonalt IT- og rådgivningsselskap med europeiske røtter og global rekkevidde med i underkant av 5 000 ansatte. I Norge er vi 120 ansatte som jobber med rådgivning innen data og analyse, strategi- og teknologirådgivning, og vi bistår med rådgivning innen oppkjøp og selskapsetableringer. Vi arbeider innen mange industrier, men har vår […]

Atea

Hvordan snu helsetjenesten fra reaktiv til proaktiv og forebyggende? Kan vi ikke bare lære av våre nærmeste naboer i Finland og benytte data for å skape en proaktiv, forebyggende og bærekraftig helsetjeneste i norske kommuner? På EHiN vil vi vise eksempler på hvordan vi benytter data for å sikre at vi kan bo lengre i […]

Capgemini

Vi bruker data og digitale verktøy for å transformere helse- og sosialomsorg, fra strategi og modellering – til intelligent automatisering, implemetering av elektronisk pasientjournal og produktutvikling. Vi leverer verdi fra brukersentrert design, datadrevet innovasjon og transformasjoner som trengs for å skalere nye omsorgsmodeller. Som en ledende strategisk partner for selskaper over hele verden, har vi […]

ServiceNow

Helseindustrien vil fortsette å søke måter å forbedre pasientbehandlingen på, samtidig som de gjør alt for å redusere kostnadene. Hele økosystemet erkjenner at pasientopplevelsen er avgjørende for å oppnå bedre resultater. Som bransje er det allment akseptert at det er en direkte sammenheng mellom tilfredshet og lønnsomhet i helsesystemet. Det distribuerte og komplekse økosystemet har […]