Archives

Norse Feedback

Norse Psykiske Helse og Rus er det første dynamiske tilbakemeldingssystemet som løpende tilpasser seg pasientens svar innenfor problem og ressursområder. Norse er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter, og blir revidert annethvert år. Det er viktig å skille mellom rutinemessig utkommemåling, symptomkartlegging og klinisk tilbakemelding eller feedbacksystem. De fleste instrumenter er utviklet for […]

Medanets

Medanets revolutionises healthcare with the best mobile app for nursing. Developed together with healthcare professionals, the app enables safe and efficient nursing workflows, supports decision-making and leaves more time for care. The Medanets app integrates with EHR systems and complements their features. The app is used in more than 70 hospitals and primary health care […]

Dedalus

What is Dedalus? www.dedalus.com/nce Dedalus is a specialised European Health and social care software company with clients from all over the world. Working across the whole continuum of care, Dedalus helps healthcare organisations to deliver new models of care. We have more than 40 years of experience in delivering healthcare software and services to over […]

Tellu

Tellu tar pulsen på EHiN Besøk Tellu sin stand og få sjekket puls og oksygenmetning mens du er på EHiN 2022. Vi demonstrerer hvor enkelt det kan være med digital hjemmeoppfølging og hvordan teknologi kan bidra til smartere bruk av ressursene i helsevesenet. Om Tellu Tellu er en teknologibedrift som utvikler og leverer velferdsteknologi som […]

Ascom

Ascom Healthcare Platform Ascom Healthcare Platform er et unikt utvalg av løsninger for klinisk kommunikasjons- og samhandling. Disse løsningene er bygget for å hjelpe helsesektoren med å nå målene som forbedret pasientopplevelse, godt arbeidsmiljø for ansatte og mer tid til pasientbehandling og god befolkningshelse. Klinisk kommunikasjon og samhandling En stor modernisering av sykehussektoren pågår med […]

DNV Imatis

DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt. Løsningene våre samler og integrerer informasjon fra alle avdelingene i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er like oversiktlig som den er lettfattelig og intuitiv. Med våre løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – alt fra medisinske […]

Buypass

Helsesektoren forvalter den mest sensitive informasjonen om våre borgere, nemlig helseopplysninger. For å sikre rask og effektiv flyt av denne informasjonen søker sektoren etter brukervennlige ID- og autentiseringsløsninger som ivaretar integriteten til opplysningene. Dette er i hjertet av hva Buypass utvikler. Møt oss på EHiN for å lære mer hvordan man løser kinderegget; passordfri hverdag […]

DeepInsight

Deepinsight har som oppdrag å styrke helsepersonell med intelligente, datadrevne produkter som forbedrer pasientbehandling. Vi fokuserer på å skape verdi og ny innsikt fra helsedata gjennom å bruke kunstig intelligens og statistiske analyser. Vårt selskap er bygget på fundament av data og et varmt og inkluderende miljø, hvor nerder kan trives og utfolde seg. I […]

Digdir

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor og samfunnet som helhet. Vår jobb er å gjøre det enklere for innbyggeren og næringslivet å møte offentlig sektor — i samarbeid med mange andre i både offentlig og privat sektor. Digitaliseringsdirektoratet skal fylle rollene som: premissgiver – som skal ha […]

Dignio

Dignio bringer helsetjenester hjem Dignio er et norsk helseteknologiselskap som leverer løsninger for å følge opp pasienter i deres eget hjem. Selskapet spesialiserer seg på digital hjemmeoppfølging og elektronisk medisineringsstøtte, og har utviklet en unik plattform for helsepersonell som kan administrere begge tjenestene. Dignio har hatt pasienter på løsningen i over ti år, og leverer løsninger […]