Archives

Abelia

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter og representerer mer enn 2.700 virksomheter i Norge. Vår visjon er «et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn». Et behov for radikalt redesign av hvordan vi leverer, praktiserer og tenker på helse og helsetjenester, dukker opp over hele Norden. Vi løser ikke utfordringene vi står overfor ved å ansette flere helsearbeidere, […]

Sykehuspartner

Sykehuspartner er til stede på EHIN 2022 både med foredragsholdere og på stand. Disse deltar på scenen: Kenneth Iversen, direktør for kunde- og servicetjenester, deltar i to sesjoner: Rollen til næringslivet og Hvordan få sikker videokommunikasjon i helsesektoren? Trygve Shadi Restan, tjenestedesigner, deltar i sesjonen Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform. Hans Enger Gallis, seniorrådgiver i Virksomhetsarkitektur, deltar både i en sesjon og […]

Tunstall

Velferdsteknologi på nye måter I over 60 år har Tunstall vært banebrytende med bruk av teknologi for helse- og omsorgssektoren. Våre løsninger og tjenester muliggjør en trygg og selvstendig livsstil for eldre og kronisk syke. Dette gjøres ved å definere nye modeller for omsorg og skape sammenhengende globale omsorgsløsninger. Mer enn fem millioner mennesker bruker daglig […]

Sectra

Sectra er en ledende global leverandør av IT-løsninger for håndtering av alle typer bilde- og video på sykehus, inkludert røntgen-, mammografi- og ortopediklinikker. Vi etablerte oss i Norge i 1996 og har mer enn 25 års erfaring med leveranser til norske sykehus, helseregioner og røntgenklinikker. Innen mammografi leverer vi i dag løsning for effektivt screening […]

ServiceNow

Helseindustrien vil fortsette å søke måter å forbedre pasientbehandlingen på, samtidig som de gjør alt for å redusere kostnadene. Hele økosystemet erkjenner at pasientopplevelsen er avgjørende for å oppnå bedre resultater. Som bransje er det allment akseptert at det er en direkte sammenheng mellom tilfredshet og lønnsomhet i helsesystemet. Det distribuerte og komplekse økosystemet har […]

Ascom

Ascom Healthcare Platform Ascom Healthcare Platform er et unikt utvalg av løsninger for klinisk kommunikasjons- og samhandling. Disse løsningene er bygget for å hjelpe helsesektoren med å nå målene som forbedret pasientopplevelse, godt arbeidsmiljø for ansatte og mer tid til pasientbehandling og god befolkningshelse. Klinisk kommunikasjon og samhandling En stor modernisering av sykehussektoren pågår med […]

Evondos

Evondos er verdensledende leverandøren av elektronisk medisineringsstøtte. Evondos’ unike tjeneste bidrar til økt kvalitet og kostnadsbesparelser for kommunen og hjemmetjenesten. Tjenesten gjør det mulig for mennesker som trenger hjelp til medisinhåndtering, å få riktig medisin til riktig tid og i riktig dose. Dette forbedrer pasientsikkerhet og støtter et selvstendig liv i eget hjem. Tjenesten er […]

Dignio

Dignio bringer helsetjenester hjem Dignio er et norsk helseteknologiselskap som leverer løsninger for å følge opp pasienter i deres eget hjem. Selskapet spesialiserer seg på digital hjemmeoppfølging og elektronisk medisineringsstøtte, og har utviklet en unik plattform for helsepersonell som kan administrere begge tjenestene. Dignio har hatt pasienter på løsningen i over ti år, og leverer løsninger […]