Ascom

Ascom-1024x576

Ascom Healthcare Platform

Ascom Healthcare Platform er et unikt utvalg av løsninger for klinisk kommunikasjons- og samhandling. Disse løsningene er bygget for å hjelpe helsesektoren med å nå målene som forbedret pasientopplevelse, godt arbeidsmiljø for ansatte og mer tid til pasientbehandling og god befolkningshelse.

Klinisk kommunikasjon og samhandling

En stor modernisering av sykehussektoren pågår med sikte på å skape bedre og kortere pasientforløp. Ascoms løsninger bidrar til å skape en mer effektiv og brukerorientert arbeidsflyt, slik at koordineringen av både arbeidsprosesser, uforutsette hendelser samt overblikket på tvers av faggrupper styrkes. Vi tilpasser løsningen etter behov for å utnytte den verdifulle fagkompetansen best mulig. Kom innom og la deg inspirere av følgende tema:

  • Gjør det mulig for klinisk personale å «ta pasienter med seg» på smarttelefonen
  • Gir helhetlig oversikt over data fra medisinteknisk utstyr som beslutningsstøtte
  • Prioriterer alarmer basert på korrekt data direkte fra kilden
  • Bruker klinisk data til tidlig påvisning av for eksempel sepsis

Klinikk og teknikk

Vi integrerer og samler data fra medisinteknisk utstyr i samarbeid med et stort utvalg av medisin-tekniske partnere. Jo lettere det er for det kliniske personale å orientere seg i, og oppdatere pasientdata, desto bedre forutsetninger for å koordinere, ha oversikt og ta de best mulige beslutningene. For de IT-ansvarlige betyr dette at plattformen kan bygges videre etter hvert som nye behov og teknologiske muligheter oppstår. Det åpner også opp for å bryte ned siloer og skape samarbeid og kommunikasjon på tvers av systemer og utstyr – også i et regionalt perspektiv. La oss starte dialogen her:

  • Effektivisering av IT-systemer
  • Integrasjon av medisinsk utstyr på tvers av tilbydere
  • Utvide etter hvert som behovet oppstår

Møt Ascom – hvordan kan vi hjelpe deg?
Ascom leverer virksomhetskritiske sanntidsløsninger for mobile, ad hoc- og tidskritiske miljøer. Våre unike produkt- og løsningsportefølje og programvarearkitektur gjør det mulig å integrere mobile enheter, og skape løsninger som gir smidig, effektiv arbeidsflyt i helsesektoren, psykiatrien, fengsler, retail og industri.

Med sterk kompetanse og lang erfaring utvikler vi innovative og fremtidsrettede løsninger. Vår helseløsning består av en kraftig integrasjon- og meldingsplattform og en unik produktportefølje innen klinisk kommunikasjon og samhandling. Målet vårt er å skape økt pasientsikkerhet og effektive pleieprosesser ved å gi helsepersonell tilgang til tidskritisk informasjon – og mer tid til pasienten. I Norge har vi en stor kundemasse av profilerte kunder med langsiktige partnerskap.

Ascom er en verdensledende leverandør av trådløse kommunikasjonsløsninger. Ascom Nordic som igjen er en del av Ascom Wireless Solutions, som eies av det sveitsiske børsnoterte konsernet Ascom (Swiss) AG. Konsernet har 11 datterselskaper med mer enn 1800 ansatte og en årlig omsetning på ca. 2,6 milliarder kroner. I Ascom Nordic er vi 125 ansatte, hvorav 33 i Norge med kontorer i Oslo og Trondheim.

Mer om Ascom og våre løsninger:

https://www.ascom.com/no