Ledidi

Ledidi

Vi i Ledidi mener vitenskap er nøkkelen til å løse mange av de grunnleggende helseutfordringene vi står overfor i dag, og at dypere innsikt krever samarbeid mellom forskere på tvers av institusjoner og landegrenser. Vi er her for å inspirere, støtte og gjøre det mulig for forskere å jobbe og samarbeide mer effektivt i arbeidet med å bringe frem verdifull kunnskap som vil gi bedre helse, mer effektive helsetjenester og mindre lidelse.

Vi leverer digitale løsninger som gjør det mulig for forskere å samarbeide sømløst og å effektivt gjøre rådata om til innsikt. Vi gjør vitenskapelige forskningsverktøy mer tilgjengelige i et brukervennlig, digitalt grensesnitt som forbedrer og effektiviserer arbeidsflyten i et forskningsprosjekt og gjør det mulig for forskere å samarbeide i alle ledd av forskningen.

Programvaren vi tilbyr, Ledidi Core, kombinerer studiedesign, datafangstløsninger, database/register, sanntids statistisk analyse og datavisualisering i samme programvare. Ledidi Core er basert på moderne og sikker skyinfrastruktur og designet for å møte de høyeste kravene til datasikkerhet og personvern.

Vi opererer i skjæringspunktet mellom moderne cloud computing og helsevitenskapelig tradisjon. Vår kombinerte ekspertise innen helse, vitenskap og teknologi er både vårt grunnlag for å skape verktøy som møter reelle behov, og et eksempel på betydningen av samarbeid. Vi drives av vårt felles engasjement for å støtte forskere i arbeidet med å skaffe dypere innsikt i kompliserte utfordringer. Løsningene våre er basert på selvopplevde hindringer i helseforskeres hverdag: Vi lager verktøy vi har savnet i vår egen forskning.

Vi møtes gjerne for en prat eller en live demo av programvaren på EHiN. Book inn et møtetidspunkt som passer deg på denne linken.

Vi møtes gjerne for en prat eller en live demo av programvaren på EHiN. Book en avtale med oss på EHiN22-konferansen (8.-9. november) her →

Les mer om oss her.

CEO Einar Martin Aandahl har også vært med i EHiNpodden om tema helsedata. Hør episoden her.

Ledidi on Global Thought Leaders

Mer om Ledidi