NetNordic

NetNordic

NetNordicer en Nordisk Systemintegratormedfokus på å skape og levere smarte intelligente integrasjoner.Vispesialisererosspå løsninger og tjenester for misjonskritisk infrastruktur innen cybersikkerhet, sikre datasentre, sikre nettverk og sikker integrert kommunikasjon. 

Målet vårt er å være den mest pålitelige partneren innen ledende ende-til-ende digital aktivering ogmulticloud&application, i Norden. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med deres digitale reise gjennom design, levering og administrasjon av neste generasjons IT-tjenester og løsninger.Vi må tenker fremover og på morgendagens utfordringer.Vi har derfor noen av verdens største partnere innen sine felt. 

Ved å bruke markedsledende teknologi, sammen med våre kompetente rådgivere og høyt sertifiserte IT-konsulenter, kan vi hjelpe våre kunder med å nå sine forretningsmål!Vi er bedriftens “Best Companion”

https://netnordic.no/