Tellu

Tellu-1024x576

Tellu tar pulsen på EHiN

Besøk Tellu sin stand og få sjekket puls og oksygenmetning mens du er på EHiN 2022. Vi demonstrerer hvor enkelt det kan være med digital hjemmeoppfølging og hvordan teknologi kan bidra til smartere bruk av ressursene i helsevesenet.

Om Tellu

Tellu er en teknologibedrift som utvikler og leverer velferdsteknologi som gir bedre oppfølging av pasientene, og letter arbeidsdagen for helsearbeiderne. Vi bidrar til bedre utnyttelse av ressursene slik at ansatte i hjemmetjenesten, på institusjoner, sykehus og sykehjem kan bruke fagkompetansen der den gjør størst nytte.

Teknologien frigjør tid til de mest meningsfulle oppgavene, som bare mennesker kan håndtere. Vi vet at tjenestene vi tilbyr, gir mottakere av helsetjenester økt trygghet, mestring og livskvalitet. Det inspirerer oss til å fortsette å innovere.

Tellu leverer et helhetlig økosystem for velferdsteknologi med en bredde av tjenester, og har hovedfokus på egenutviklede tjenester for Digitalt tilsyn, Digital hjemmeoppfølging og vår egne digitale plattform, TelluCare, som samler tjenestene.

Tellu oppstod i sammenslåingen mellom Telenor e-helse og Tellu IOT AS, og har fått med seg det beste fra to verdener: Telenors sterke posisjon i markedet for helsetjenester, og Tellu IOTs ekspertise på plattform og software-utvikling. Sammen har vi som mål å skape løsninger for bedre, mer bærekraftige helsetjenester.

Hva synes dere er det viktigste/mest interessante som skjer i norsk helsesektor akkurat nå og i
tiden fremover?

For å møte dagens og fremtidens behov, er norsk helsesektor helt avhengig av å ta i bruk digitale løsninger. Årsaken er at vi står ovenfor store makrotrender som vil påvirke Norge og resten av verden i flere tiår fremover. For det første så blir vi flere eldre og syke som vil trenge mer helsehjelp. For det andre blir det relativt sett færre helsearbeidere som kan bidra, og for det tredje står verden ovenfor nedgangstider som vil tvinge hele samfunnet til å tenke smartere og bruke ressursene der de gir mest uttelling. Da må vi utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger, som gir bedre behandling og sørger for at leger og helsepersonellet kan bruke kompetansen der de trengs mest.

Innen helseteknologi ser vi en stor grad av fragmentering av digitale helsetjenester, med mange systemer og applikasjoner som ikke snakker sammen. Dette kan være et hinder for at helsearbeidere
jobber effektivt. Derfor er det positivt av vi nå opplever at diskusjonen i større grad dreier seg om nye måter å jobbe på tvers av digitale løsninger, og et større søkelys på en helhetlig pasientreise.

Norge er i en helt spesiell situasjon der vi har en rekke oppstartsbedrifter og vekstbedrifter som klekker ut nye ideer, vi har et høyt utdannelsesnivå og god økonomi. Svært mye ligger derfor til rette
for at vi skal kunne videreutvikle en sterk bransje for digitalt helseløsninger som kan eksportere løsninger og produkter.

Hva er de største utfordringer i den digitale transformasjonen innen helse? Og hvordan kan dere bidra?

Det er et behov for digital modning der vi sørger for skalering og økt bruk av digitale tjenester. Derfor må innkjøperne i større grad vurdere digitale løsninger som førstevalg.

Mye av utfordringen handler om organisatorisk tilpasning og endringskapasitet. Ofte handler det om gamle vaner og at man ikke alltid er rigget for å tilpasse seg bruk av smart teknologi. Vårt bidrag er gode teknologiske løsninger og bistand med praktisk innføring. Det dreier seg ofte om å senke terskelen ved å dele erfaringer vi og kundene har med innføringer av nye løsninger.

Når det er sagt, så opplever vi at det etableres gode samarbeid /helsefellesskap mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Her ligger det fortsatt et stort potensial i avklaring av ansvar knyttet til overføringer, riktig oppfølging på rett sted, økonomi og satser.

Hvorfor har dere valgt å være EHiN-partner?

EHiN er en viktig møteplass der vi kan hente inspirasjon, dele erfaringer og møte potensielle kunder. Det er en stor nytteverdi å lytte til andres erfaringer og lære av hvordan andre teknologier og løsninger utvikles og innføres i helsevesenet. EHiN er derfor en arena vi ønsker å støtte opp under og bidra til at blir bedre for hvert år som går. Det er viktig for oss, men aller mest for norsk helsevesen
som får tilgang på smarte løsninger som forenkler hverdagen og gir pasientene bedre behandling.

Hva ser dere mest frem til på EHiN 2022?

Faglig påfyll og interessante møter med mennesker som er opptatt av det samme som oss. Vi mener EHiN på den måten er en god katalysator for videreutvikling av løsningene i helsevesenet.

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Utviklingen av gode teknologiske løsninger går kjapt, men det vil gå enda raskere i framtiden. Da er det helt avgjørende at vi og andre aktører bidrar til å etablere gode forhold for informasjonsdeling og
at vi alltid setter pasienten først. Vi håper derfor at mange vil komme innom standen og ta en prat om oss. Vi er selvfølgelig også tilgjengelig for en prat etter EHiN, så nøl ikke med å ta kontakt for en uforpliktende prat.