Tunstall

Tunstall

Velferdsteknologi på nye måter

I over 60 år har Tunstall vært banebrytende med bruk av teknologi for helse- og omsorgssektoren. Våre løsninger og tjenester muliggjør en trygg og selvstendig livsstil for eldre og kronisk syke. Dette gjøres ved å definere nye modeller for omsorg og skape sammenhengende globale omsorgsløsninger. Mer enn fem millioner mennesker bruker daglig våre løsninger.

Tunstall i sykehus

Fleksibel og sikker pasientsignalløsning

En enhetlig plattform og ett brukergrensesnitt for administrasjon, drift, håndtering av alarmer og personlig sikkerhet, samt kritisk alarmhåndtering. Alt samlet i en moderne kommunikasjonsløsning, som forenkler og optimaliserer aktivitetene til pleie- og driftspersonalet.

Les mer: https://www.tunstall.no/losninger/omsorgslosninger/sykehus/