10 årsjubileum

10 årsjubileum sirkel

EHiN feirer 10 år!

Den første EHiN-konferansen ble holdt i 2014, et år etter at Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge startet et samarbeid om å lage en nasjonal møteplass for e-helse. EHiN har eksistert i ti år som en todagers konferanse. EHiN feiret sitt første jubileum i 2018. EHiN vokste ut av Plaza og inn i Spektrum, fra 70 til 150 foredragsholdere og fra 600 til 1300 deltakere. Med Covid-19 utviklet EHiN seg til et digitalt arrangement på Norges Varemesse, hvor åpningen dag 1 fikk ca. 2500 visninger alene. I 2021 ble EHiN en full hybrid konferanse med 1150 som deltok fysisk på X Meeting Point, Skjetten og 1200 som fulgte konferansen digitalt, og det har vært tradisjonen siden. 

Kjartan Olafsson er fastlege ved Sunnfjord Medisinske Senter i Florø, og har interessert seg for klinisk IKT i mange år. Han har ledet Legeforeningens IT-utvalg, og sitter i styret for Norsk Forening for allmennmedisin og i Norsk Helsenett. Kjartan har og har hatt flere nasjonale og internasjonale roller på IKT feltet. Han er en gjenganger på EHiN og har bidratt både som deltaker, taler og moderator på EHiN gjennom årene.

Les intervjuet ->

Bendik Bygstad er professor ved UiO og NHH. Med hans forskning på store e-helseløsninger, tung og lett IT og ellers digitalisering og innovasjon i privat og offentlig sektor har han fulgt de dagsaktuelle debattene som løftes i e-helse miljøet. Han er en gjenganger på EHiN og vi har i den anledning stilt han noen spørsmål.

Les intervjuet ->

Monika Knudsen Gullslett er professor ved Personal e-Health avdelingen ved Nasjonalt senter for E-Helseforskning og ansatt som professor ved Vitensenteret helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Med et sterkt engasjement for både psykisk helse og e-helse har hun blitt et kjent ansikt på EHiN. I 2022 bidro hun til to sesjoner om psykisk helse og er med på å løftet dette feltet både på EHiN og på forskningsfronten.

Les intervjuet ->