Debatter i fokus: En positiv utvikling med færre skrytepresentasjoner / Bendik Bygstad

Artikkel: Redaksjonen EHiN

28. april, 2023


Du har deltatt på EHiN flere år på rad. Hvordan drar du nytte av deltakelsen?

– Jeg opplever det som svært nyttig å delta på EHiN. Man treffer hele bransjen, både leverandører, klinkere og beslutningstakere. De siste årene er det blitt flere debatter og færre skrytepresentasjoner, noe som har vært positivt.

Hvordan ser du for deg at debatten om digitalisering av helse utvikler seg fremover?

– Debatten om digitalisering av helsevesenet har vært krevende, og en stund følte jeg at man gikk i ring med de samme uoppfylte visjonene. Men de siste par årene har debatten blitt bedre, med klarere ideer om hvordan det kan utvikles digitale økosystemer i sektoren.

Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder E-helse? 

– Fokus fremover blir nye teknologier (særlig maskinlæring) og hvordan ehelse bør organiseres. 

Hvordan er EHiN en bidragsyter gjennom å løfte viktige tema?

– EHiN er en viktig bidragsyter fordi konferansen er en premissetter for ehelse i Norge.