Viktigste møteplass: Balanse, verktøy for pasienter og enkle løsninger med dialog som nøkkel / Kjartan Olafsson

Artikkel: Redaksjonen EHiN

2. mai, 2023


Du har deltatt på EHiN flere år på rad. Hvordan drar du nytte av deltakelsen?

– Dette er den viktigste IKT møteplassen for meg – her får jeg nyheter og oppdateringer, kan dele synspunkter, bygge og vedlikeholde nettverk og ikke minst jobbe proaktivt for bedre løsninger i klinisk praksis.

Hvordan ser du for deg at debatten om digitalisering av helse utvikler seg fremover?

– Vi vil bevege oss fremover og stadig møte nye muligheter, men samtidig være oppmerksom på uventede og uønskede effekter. Vi må finne den riktige balansen. Vi trenger flere verktøy for pasienten som må få en mer aktiv rolle med hensyn på egne opplysninger. I et smidig og inkrementelt regime vil vi få nye utfordringer med hensyn på å sikre forankring  f.eks gjennom å høre helsepersonell på andre måter. Med den tregheten som det gamle regimet bygget inn kunne foreninger høres, nå må vi tenke annerledes – gi fullmakter og drøfte scenarier. Økt hastighet gir nye utfordringer!

Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder E-helse? 

– Som alltid; en forkjemper for enkle og relevante løsninger – klinisk informatikk må styrkes slik at «hesten kommer foran kjerra»

Hvordan er EHiN en bidragsyter gjennom å løfte viktige tema?

– Endring fremmes av dialog mellom parter- stimulans til dialog og refleksjon etter interessante foredrag og workshops er EHiNs viktigste bidrag.