EHiN: Stedet å være for kunnskap og nettverksmuligheter innen helseteknologi og digitalisering

Artikkel: Redaksjonen EHiN

12. mai, 2023


Du har deltatt på EHiN flere år på rad. Hvordan drar du nytte av deltakelsen?

– EHiN er en smeltedigelen for helseteknologi og digitalisering av helsetjenester i Norge. Dette medfører en god mulighet for oppdateringer innen feltet og å komme i kontakt med relevante personer/fagmiljøer både for å utveksle kunnskap og informasjon, samt for mulige samarbeidsprosjekter.

Hvordan ser du for deg at debatten om digitalisering av helse utvikler seg fremover?

– Det å finne gode løsninger for hvordan gi flest mulig god nok hjelp med og uten bruk av teknologi vil være sentralt. Digital hjemmeoppfølging og hvordan dette kan utøves til beste for foretak og kommuner, ledere og ansatte, og ikke minst for innbyggerne, eller brukere og pårørende, vil være en viktig del av debatten fremover. Ja, og KI kommer vi ikke unna som en sentral del av utviklingen innen helsetjenester i månedene og årene som kommer, dette vil være sentralt å både utforske og debattere med utgangspunkt i mange perspektiver.

Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder E-helse? 

– Som forsker vil jeg fortsette å bidra med å utvikle ny kunnskap innen feltet og formidle dette til mine studenter og selvsagt i flere fora som tidsskrifter, media og på konferanser som EHiN.

Hvordan er EHiN en bidragsyter gjennom å løfte viktige tema?

– Som nevnt er EHiN et viktig møtested for alle aktører innen feltet og har en viktig rolle med å løfte frem og synliggjøre utviklingen innen ehelse, men også internasjonalt.