EHiN Award 2023

Om awards

Vi ønsker å hedre og sette søkelyset på de gode, digitale løsningene som bidrar til en bedre helsehverdag for pasienter, pårørende og ansatte. Om du kjenner til en løsning - enten ferdigstilt eller under utvikling - som fortjener litt ekstra oppmerksomhet og ros? Da håper vi du vil nominere kandidaten via vårt nominasjonsskjema. Vinneren vil offentliggjøres og prisen blir utdelt under festmiddagen på EHiN 2023 7. november.

Nytt av året: Hedersprisen. 
Ingen nominasjoner, her vil vinneren bli valgt ut av en egen komite.

Se fjorårets vinner

Kriterier

Kriterier for nominasjoner

  • Innovativ, digital e-helse-løsning som er ferdig utviklet eller er under utvikling i Norge.
  • Er implementert eller skal implementeres i statlig, regional, kommunal, internasjonal eller privat helsetjeneste, enten på institusjoner, i hjem, fritidssituasjoner eller på arbeidsplass.
  • Løsningen skal bidra til en bedre helsehverdag for sin målgruppe.
  • Løsningen bruker nye digitale muligheter på en innovativ måte.
  • Løsningen kan være kommersiell eller ikke-kommersiell.
  • Løsningen kan ha særpreg og unik karakter.
  • Prosessen med å utvikle og sette i verk løsningen skal være gjennomført og avsluttet på en god måte for alle involverte.
  • Løsningen er tatt i bruk av andre eller er i ferd med å deles.
  • Implementeringen må være fra 2022/2023.
  • Løsningen ivaretar de grunnleggende prinsippene rundt sikkerhet, personvern og design.

Juryen
Anders Tunold-Hanssen, Nordic Interoperability Project
Anita Foss Midlang, Hemsedal kommune
Anita Moe Larsen, Sunnaas sykehus
Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster
Bente Jansen, Felleskatalogen
Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet
Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret
Ellen Normannseth, KS
Hanne Kolflaath, Youwell
Hanne Støre Valeur, Tietoevry
Håkon Grimstad, FKJ i
Kjartan Olafssen, NHN
Monika Knudsen Gulslett, NSE/USN
Monica Larsen, LMI
Ole Johan Borge, Forskningsrådet
Riche Vestby, NHO
Stein Olav Skrøvseth, NSE
Thomas Mandelid, NHN