EHiN Award 2023

Vi ønsker å hedre og sette søkelyset på de gode, digitale løsningene som bidrar til en bedre helsehverdag for pasienter, pårørende og ansatte.

Se alt om fjorårets pris her: https://ehin.no/2022/ehin-awards-2022/

 

Kriterier for nominasjoner

  • Innovativ, digital e-helse-løsning som er ferdig utviklet eller er under utvikling i Norge.
  • Er implementert eller skal implementeres i statlig, regional, kommunal, internasjonal eller privat helsetjeneste, enten på institusjoner, i hjem, fritidssituasjoner eller på arbeidsplass.
  • Løsningen skal bidra til en bedre helsehverdag for sin målgruppe.
  • Løsningen bruker nye digitale muligheter på en innovativ måte.
  • Løsningen kan være kommersiell eller ikke-kommersiell.
  • Løsningen kan ha særpreg og unik karakter.
  • Prosessen med å utvikle og sette i verk løsningen skal være gjennomført og avsluttet på en god måte for alle involverte.
  • Løsningen er tatt i bruk av andre eller er i ferd med å deles.
  • Implementeringen må være fra 2021/2022.
  • Løsningen ivaretar de grunnleggende prinsippene rundt sikkerhet, personvern og design.

Nominasjonsskjema kommer.

Juryen
Informasjon om jury kommer her