Håvard Kolle Riis

Håvard Kolle Riis er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse med ...

Svava María Atladóttir

Svava Maria Atladottir currently serves as the Executive Director of Development at ...

Nora Foss Al-Jabri

Hun var ikke mer enn 12 år da hun fikk sitt gjennombrudd ...

Anita Das

Anita Das jobber i PwC. Der jobber hun i hovedsak med prosjekt-og ...

Bente Cecilie By Jansen

Bente By Jansen er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1998. ...

Elin Thygesen

Elin Thygesen er professor i e-helse og har vært tilknyttet Senter for ...

Fredrik Sætre

Fredrik Sætre jobber som Enterprise architect i Sykehuspartner.

Tarje Bjørgum

Tarje Bjørgum er leder for helse og bærekraft i Abelia, foreningen for kunnskaps- ...

Tonje Holm Hjertaas

Tonje Holm Hjertaas er utdannet barnesykepleier, og har lang klinisk erfaring, men jobber nå ...

Andrea Solnes Miltenburg

Andrea Solnes Miltenburg er lege i spesialisering innen kvinnehelse og obstetrikk på ...

Christine Gustafsson

Christine Gustafsson is a professor in Health Care Science at Sophiahemmet University ...

Torkel Thune

Torkel Thune er avdelingsleder i Teknologi og innovasjonsklinikken på Oslo universitetssykehus HF. ...

Norge og Norden i verden - plenum from EHiN 2022

w/Ingvild Kjerkol, Hákon Gunnarsson, Idar Kreutzer, Matthijs Zwier, Hal Wolf and more!

A taste of EHiN, check the plenum session from EHiN 2022! The rest of the sessions can be watched here.