Info til speakere og moderatorer

Info til speakere og moderatorer

Praktisk og teknisk info til speakere på EHiN 2023

Takk til deg som er foredragsholder på EHiN 2023!

EHiN er en plattform der vi ønsker å vise frem mange ulike sider av digitalisering. Det medfører at programmet er stort og komplekst. Det er derfor viktig at du selv følger opp din sesjon, tidsslott, og levering av presentasjon.

Hver sesjon har en moderator - ta kontakt med din moderator på forhånd for å snakke om innretningen av sesjonen. Ta gjerne kontakt med de andre i din sesjon også.

På selve EHiN i X Meeting Point: orienter deg tidsnok om hvor sesjonen din er. Ta kontakt med moderatoren. Sjekk selve rommet, slik at du vet hvor du skal være. Sørg for at du møter i god tid, og sjekk om presentasjonen din er kommet på plass (det er teknikere i alle rom).

I år blir også nesten alle sesjoner filmet. Forhold deg til kameraet i tillegg til publikum, OG BRUK ALLTID MIKROFON! Innholdet til EHiN strømmes direkte og er tilgjengelig i etterkant. Derfor er det svært viktig om det kommer spørsmål fra salen, at du gjentar spørsmålet i mikrofonen før du svarer.

Presentasjoner (info kommer)

Hvis du skal ha en presentasjon (PowerPoint e.l.) kan du bruke en av EHiN sine maler til slides, eller du kan velge å bruke din egen. EHiN 2023 maler blir lagt ut snart.

Info til moderatorer på EHiN 2023

Takk til deg som er moderator på EHiN 2023!

EHiN er en plattform der vi ønsker å vise frem mange ulike sider av digitalisering. Det medfører at programmet er stort og komplekst. Det er derfor viktig at du som moderator tar ansvar for levering av sesjonens foredragspresentasjoner
Ta kontakt med alle i din sesjon!

På selve EHiN i X Meeting Point: orienter deg tidsnok om hvor sesjonen din er. Sjekk selve rommet, slik at du vet hvor du skal være. Sørg for at du møter i god tid i rommet, og sjekk om presentasjonene til deg og de andre i sesjonen er kommet på plass (det er teknikere i alle rom).

I år blir også nesten alle sesjoner filmet. Forhold deg til kameraet i tillegg til publikum OG BRUK ALLTID MIKROFON! Innholdet til EHiN strømmes direkte og er tilgjengelig i etterkant. Derfor er det svært viktig om det kommer spørsmål fra salen, at du/den som spørsmålet er rettet mot gjentar spørsmålet i mikrofonen før man svarer.

Se også praktisk informasjon her:

https://ehin.no/2023/praktisk-info/