Info til speakere og moderatorer

Info til speakere og moderatorer

Praktisk og teknisk info til speakere på EHiN 2023

Takk til deg som er foredragsholder på EHiN 2023!

EHiN er en plattform der vi ønsker å vise frem mange ulike sider av digitalisering. Det medfører at programmet er stort og komplekst. Det er derfor viktig at du selv følger opp din sesjon, tidsslott, og levering av presentasjon.

Hver sesjon har en moderator - ta kontakt med din moderator på forhånd for å snakke om innretningen av sesjonen. Ta gjerne kontakt med de andre i din sesjon også.

På selve EHiN i X Meeting Point: orienter deg tidsnok om hvor sesjonen din er. Ta kontakt med moderatoren. Sjekk selve rommet, slik at du vet hvor du skal være. Sørg for at du møter i god tid, og sjekk om presentasjonen din er kommet på plass (det er teknikere i alle rom).

I år blir også nesten alle sesjoner filmet. Forhold deg til kameraet i tillegg til publikum, OG BRUK ALLTID MIKROFON! Innholdet til EHiN strømmes direkte og er tilgjengelig i etterkant. Derfor er det svært viktig om det kommer spørsmål fra salen, at du gjentar spørsmålet i mikrofonen før du svarer.

Presentasjoner

  • Annet innhold må kommuniseres med moderator og christian@ehin.no
    • Filnavn på annet material må navngis: YourName_RoomName_Day_Time_VIDEO.mp4
    • Ex.: Christian Andersen_Red-box_Nov7_1030_VIDEO.mp4
    • Hvis det er annet enn video, bytt ut “video” med beskrivende navn at det aktuelle innholdet

Frist for opplasting: Torsdag 2. november kl.23:59.
Send inn din presentasjon så tidlig som mulig og innen fristen. Det gir oss tid til å garantere at presentasjonen er på plass til konferansen. Blir du forsinket med presentasjonen? Last den opp så fort som mulig og meld i fra til christian@ehin.no

For optimal visning av presentasjoner eller annet innhold benytt bildeoppløsning 1920x1080, ratio 16:9 (standard i PowerPoint o.l.).

Hvis du skal ha en presentasjon (PowerPoint e.l.) kan du bruke EHiN sin mal til slides, eller du kan velge å bruke din egen. Bruk EHiN sin mal her.

Nedenfor finner du EHiN-logo for lys og mørk bakgrunn.

EHiN-logo til mørk bakgrunn

EHiN-logo til lys bakgrunn

Formatet til presentasjoner er 20 min per presentasjon, med mindre noe annet er avtalt. 

Info til moderatorer på EHiN 2023

Info til moderatorer på EHiN 2023

Takk til deg som er moderator på EHiN 2023!

EHiN er en plattform der vi ønsker å vise frem mange ulike sider av digitalisering innen helse. Det medfører at programmet er stort og komplekst. Det er derfor viktig at du som moderator tar ansvar for den sesjonen du leder. Det er ikke mye jobb, men det er veldig viktig at du tar den på alvor.

Som moderator er du den primære kontakten for talerne i din sesjon. Du avtaler formatet, du sørger for at presentasjonene leveres, du er i god tid i det riktige rommet og tar kontakt med deltakerne, sjekker med teknikk at presentasjonene er på plass.

Avhengig av formatet, enten énveis presentasjoner eller en samtale/debatt, har du ansvar for fremgang i sesjonen, og holde tiden. Hvis ønskelig kan du spørre romansvarlig å hjelpe med det.

Alle rom vil ha (minst) én tekniker, og én romansvarlige via EHiN. 

Hvis det er ønskelig kan man ta spørsmål fra publikum, men pass på at ikke folk står og snakker lenge om sine egne ting og “stjeler” tid fra foredragsholderne.

Vi setter dere i kontakt med alle som er med i din sesjon. Vi sender også direkte info til alle talere om levering av presentasjoner osv, i utgangspunkt leverer de den direkte til en Dropbox, som EHiN distribuerer videre til hvert rom.

På selve EHiN i X Meeting Point: orienter deg tidsnok om hvor sesjonen din er. Sjekk selve rommet, slik at du vet hvor du skal være. Sørg for at du møter i god tid i rommet, og sjekk om presentasjonene er kommet på plass (det er teknikere i alle rom).

I år blir også (nesten) alle sesjoner filmet. Forhold deg til kameraet i tillegg til publikum. Innholdet til EHiN strømmes direkte og er tilgjengelig i etterkant.

 

Se også praktisk informasjon her:

https://ehin.no/2023/praktisk-info/