Orange-box

< Tilbake til program

Hvordan digitaliserer kommunene fremtidens helsetjenester?

Helsepersonellkommisjonens rapport peker på at vi i fremtiden i større grad skal behandles i hjemmet. Vi blir stadig flere eldre i takt med færre yngre og færre «varme hender». Helsetjenestene som leveres i kommunene skal også snus fra behandling til større fokus på forebygging. Hvordan dekker bredden i kommunene god samhandling og integrering av teknologi, og […]

Hvordan flytte sikkerhet fra serverrommet til lederbordet?

I denne sesjonen forsøker vi å bygge bro mellom en av våre fremste sikkerhetsrådgivere, Pål Kvam, og vår unge etiske hacker Daniel Christensen. Daniel vil snakke om hva hackere og andre som vil oss vondt faktisk er i stand til å gjøre, og Pål vil adressere de strategiske grepene som man må ta for å […]

Kunstig intelligens i helse

Tema: Utnyttelse av helsedata – tekstlig dokumentasjon. Pasientsikkerhet, Planlegging, Språkteknologi. Talere: TBA