Orange-box

< Tilbake til program

Er dagens regelverk tilstrekkelig for å sikre effektiv samhandling i helsesektoren?

Helsepersonell må ha tilgang til relevant og riktig pasientinformasjon i sanntid for å kunne yte trygge og effektive helsetjenester. Både juridisk rammeverk og tjenester for informasjonsdeling må videreutvikles for å ivareta dette, og det er naturlig å ta utgangspunkt i problemstillingene som fremheves i forbindelse med fremtidens samhanglingsløsninger. Står dagens regelverk og regelverksutvikling i veien […]

Regin Hjertholm Bjørn Atle Bjørnbeth Birgitte Egset Liv Oftedal Rossow Kristin Lyng Sverre Engelschiøn Solveig Tesdal Terje Wistner

Hvordan bruker vi helsedata på en sikker måte?

Datasikkerhet er vel så mye pasientsikkerhet. For å vedlikeholde en tillitsbasert helsesektor må vi ha god sikring av våre data, som ivaretar både tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Med økende bruk av kunstig intelligens, skybaserte løsninger, mer mobilitet, mer hjemmeoppfølging, mer forskning og større tilgang til data fra innbyggere, vil sjansen for at data kan komme […]

Johan Ronæs Nigel Page Rasmus Bisgaard Oscar Thøgersen

Samhandling gjennom pasientjournal

I samarbeid med DIPS Pasientens journal i Kjernejournal Nå kan helsepersonell med behandleransvar – uansett tjenestenivå (fastleger, legevakt, sykehjem og sykehusleger) – i Helse Sør-Øst, Helse Nord – og snart i Helse Vest – endelig få lese journaldokument fra alle sykehus. Tidligere har pasienten selv vært den viktigste informasjonsbæreren mellom ulike leger. Dokumentdelingen går via […]

Eli Stokke Rondeel Liv Oftedal Rossow Jan Arne Holtz Torbjørn Henriksen Nina Cecilie Norberg Anne Fossum Hilde Myhren Liv Bollvåg John Harald Sevaldsen

Presisjonsmedisin, teknologi og KI i kreft

Økt grad av muligheter i utvikling og bruk av presisjonsmedisin og kunstig intelligens innen forebygging, diagnostisering og behandling av kreft markerer et viktig skritt mot å forene innovasjon, vitenskap og teknologi for å takle et av de mest utfordrende helseproblemene i vår tid. I 2021 lanserte EU-kommisjonen sin satsing på kreftområdet med Europe´s Beating Cancer […]

Ingrid Stenstadvold Ross Stein Kaasa Anais Gonzalez Iglesias Ida Susanna Fattah

Fra utredning til handling

I arbeidet med å bedre kommunens journaler vil utprøvinger av tjenester for informasjonsdeling være et viktig første steg for bedre samhandling. Kommuner er klare til å gå i gang med utprøvinger i samarbeid med Norsk helsenett. Parallelt jobbes det med å videreutvikle felles rammer og anbefalinger for kommunenes journalanskaffelser. Hva betyr arbeidet for kommuner og […]

Odd Martin Solem Terje Wistner Geir Bjørnar Aga Lucie Aunan Kari Anne Dehli Synnøve Farstad

Hvordan flytte sikkerhet fra serverrommet til lederbordet?

Daniel Christensen hacket Telenor, meldte fra, og fikk tilbud om jobb. Vi trenger et tett samarbeid i Norge for å holde de virkelige kriminelle utenfor våre datasystemer. Man må knytte sikkerhetstanken over til at det også er et HR-ansvar for å beskytte de ansatte. Men man må også legge til rette for at sikkerhet ikke […]

Per Øyvind Haakonsen Daniel Christensen Morten Haugen Iver Olav Sunnset Thomas Mandelid

Hva skal til for å realisere gevinster av digitale løsninger?

Forventninger om gevinster fra innføring av digitale løsninger som velferdsteknologi i kommunene er store. Lokalpolitikere, administrasjon, leverandører, stortingspolitikere og regjering venter på effekten. KS har publisert en FoU rapport som har kartlagt hvilken kompetanse og ferdigheter ledere trenger for å få gevinster av velferdsteknologi. Kartleggingen omfatter litteratur og intervju med ledere på ulike nivåer i kommunene. […]

Janne Dugstad Sudhir Sharma Bjørnar Alexander Andreassen Kristin Standal

Mobilitet for alle – også helsepersonell

Hvordan gjøre mobilen til kjernen for helsearbeiderens arbeidsdag? Her foregår veldig mye godt arbeid og vi ønsker å invitere flere i et panel for å belyse dette. Sunnaas fosser frem på området, men flere har gode erfaringer å dele. OUS står på trappene til å kjøpe 10 000 mobiler som skal ut i produksjon, Sykehuset […]

Hans Enger Gallis Torkel Thune Hans Martin Hovengen Lasse Halvorsen Tore Mørkved Geir Ove Karlsson

Norske helsedata kan gi verdens beste kunstige intelligens, men får vi egentlig lov?

Riktig bruk av kunstig intelligens (KI) kan dramatisk endre norsk helsevesen til det bedre på de fleste områder, og den muligheten kan vi ikke gi fra oss. Men dette krever at vi får trent norske algoritmer på norske data i Norge, og ikke bare importerer CE godkjente løsninger fra utlandet slik situasjonen oppleves nå. Det […]

Pål Haugar Brekke Per Arild Sørlie Ishita Barua Ole Johan Borge Fredrik Syversen

Hvordan legger vi til rette for innføring og økt ibruktakelse av nasjonale e-helseløsninger?

Innføringen og ibruktakelse av både nasjonale e-helseløsninger og moden velferdsteknologi går for sakte. Effektstudien av kjernejournal (2023) tydeliggjør at tilgjengeliggjort ikke er det samme som ibruktakelse, og det er god ibruktakelse over tid vi trenger dersom vi skal oppnå gevinster. Helse- og omsorgsdepartmentet har bedt KS, i samarbeid med Norsk helsenett SF, foreslå en felles […]

Tor Sætrang Monica Larssen Anette Lill Ursfjord Styrk Matre Grimstad Trine Vos Therese Neråsen Kjetil Løyning

Avslutning av EHiN 2023

Kort oppsummering av EHiN og temaene som er snakket om de siste to dagene. Blant annet med tegneren Lina Lantarno, som forteller om de dialogene hun har hatt med deltakerne på EHiN 2023. Les «Kunst som bro mellom fantasi og e-helse».  

Nard Schreurs Bogi Eliasen