Rom A3

< Tilbake til program

Opptrapping for psykisk helse

I en verden som stadig blir mer kompleks og utfordrende, hvor det utvikles teknologi i rekordfart og vi ser økt bruk av digitale hjelpemidler, er det avgjørende å fokusere på vår psykiske helse. Støre-regjeringen har uttalt at psykisk helse er et av regjeringens viktigste satstingsområder, og i juni 2023 ble «Opptrappingsplan for psykisk helse» lansert. […]

Andreas Petersen Marianne Aalberg Anton Åhrén Monika Knudsen Gullslett

FHIR – en måte å snakke sammen på

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) er en fritt tilgjengelig standard fra HL7 International. FHIR ble utarbeidet for å møte krav til mer effektiv og fleksibel utvikling av standardbaserte integrasjoner og bedre støtte for integrasjon mot moderne teknologi som mobil- og skytjenester. To be smart with data v/Rien Wertheim, FIRELY FHIR has changed the narrative […]

Rien Wertheim Kjetill Vassmo Lund Sverre Coucheron Line A. Sæle

Sikkerhet på regionsnivå – et eksempel

Helse Nord har de siste tre årene etablert et nytt tjenesteområde innen Identitets- og tilgangsstyring, men reisen startet allerede i 2015/2016 på bakgrunn av en rapport fra Riksrevisjonen. Helse Nord bestemte seg etter den for å satse stort på sikkerhet gjennom et program som heter Helhetlig Informasjonssikkerhet. Helhetlig Informasjonssikkerhet i Helse Nord v/Ashraf Mohamed, Helse […]

Ashraf Mohamed Vegard Skaret Svein Medås Thomas Mandelid

Bridging the Gap: Nordic Goals vs. European Initiatives

The EU’s Mission on Cancer has a bold vision to transform the lives of over 3 million individuals ? from prevention and treatment to post-cancer care. As the Nordics work towards becoming the world’s most integrated health region by 2030, how do their goals intersect with the EU’s Beating Cancer Plan? Can the Nordic region’s […]

Bogi Eliasen Siri Larønningen Ketil Widerberg Malin Söderlund Nasim Bergman Farrokhnia

Nye kompetansebehov i helsesektorens digitaliseringsprosesser

Hvilke kompetansebehov oppstår lokalt når helsetjenestene digitaliseres og teknologibruken intensiveres? Hva betyr dette for organisasjonene og for ansatte? Denne sesjonen presenterer nyere forskning om temaet, deriblant funn fra et pågående prosjekt der forskere fra UiO samarbeider med Oslo kommune. Behovet for digital kompetanse i helsesektoren v/professor Margunn Aanestad, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk Kompetansebehov […]

Margunn Aanestad Monika Bærøe Nerland Mervi Anneli Hasu Miria Grisot Harald Sundt-Ohlsen

Felles språk

Dette er en sesjon som handler om felles språk og terminologi, hvor vi setter fokus på å utforske viktigheten av å etablere en felles forståelse og terminologi innen helseinformatikk og e-helse. Å dele et felles språk er avgjørende for effektiv kommunikasjon og samarbeid innen helsesektoren. Vi vil se på hvordan dette kan forbedre pasientbehandling, kvaliteten […]

Trine Angelskår Mona Stedenfeldt Bente Cecilie By Jansen Eirik Hafver Rønjum Line A. Sæle

Helserett – juridiske utfordringer ved bruk av helsedata og KI

Tilgjengeliggjøring av data via ulike digitale systemer fremmer en del juridiske spørsmål, rettigheter og personvern, både for innbyggere og helsepersonell. Denne sesjonen belyser noen av disse. Monitorering og bruk av aktivitetsdata i journalsystemer v/ Aadel Heilemann og Mari Garborg Hanto, Den norske legeforening Flere av dagens journalsystemer har funksjonalitet for innsamling av omfattende data om […]

Mari Garborg Hanto Aadel Heilemann Helle Devik Haugseter Siri-Linn Schmidt Fotland Eirik Nikolai Arnesen

Elektronisk medisineringsstøtte – En lavthengende frukt innen velferdsteknologi

Medisineringsstøtte kan kanskje høres ut som gammelt nytt for mange, det har tross alt vært en sterk anbefaling fra Helsedirektoratet om implementering siden 2015. Allikevel viser ferske tall fra SSB sin statistikkbank for sykehjem, hjemmetjenester og andre omsorgstjenester at kun 165 av 365 kommuner hadde startet implementeringen av elektronisk medisineringsstøtte sju år senere, i 2022. […]

Janne Kutschera Sund Elin Ingeborg Sletvold Gabrielsen Bjørnar Alexander Andreassen