Pink-box (Rom D2)

< Tilbake til program

Et sikkert og digitalt økosystem

Digitalisering spiller en nøkkelrolle på veien mot en bærekraftig helsetjeneste, skriver norske myndigheter. Målet er at informasjonen blir tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere når de trenger den. Samtidig ser vi et økt trusselbilde både i kyberkriminalitet og internasjonal sammenheng. Hvordan skaper vi trygge digitale systemer med flyt av informasjon uten at vi tar en stor […]

Birgitte Egset Bjørn Astad Martin Otterstad Anders Alfarnes

Helse Sør-Øst: Hvordan øke endringstakten?

Det er behov for raskere digital tjenesteutvikling i langt større omfang enn i dag. Sykehuspartner tilrettelegger nå for dette gjennom å tilgjengeliggjøre verktøy, fasilitere samarbeid mellom de som har behov og de som kan løse behovene, og etablere nye forretningsmodeller. Sesjonen oppdateres fortløpende. Sesjon i samarbeid med Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. Talere: TBA

Robotiserte prosesser

Mye arbeid i helsesektor er manuelt. Hvordan kan vi frigjøre ressurser til å jobbe med å levere helsetjenester i stedet for å gjøre tunge administrative jobber? Verdiskapning og prioritering v/Kjell-Åge Tingstad, Hemit Helsearbeidere bruker mye tid på manuelle IT-oppgaver hver eneste dag. Med robotisert prosessautomatisering (RPA) kan vi overføre mye av det tidkrevende og kjedelige […]

Kjell-Åge Tingstad