Pink-box (Rom D2)

< Tilbake til program

Et sikkert og digitalt økosystem

Digitalisering spiller en nøkkelrolle på veien mot en bærekraftig helsetjeneste, skriver norske myndigheter. Målet er at informasjonen blir tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere når de trenger den. Samtidig ser vi et økt trusselbilde både i kyberkriminalitet og internasjonal sammenheng. Hvordan skaper vi trygge digitale systemer med flyt av informasjon uten at vi tar en stor […]

Jan Gunnar Borch Anders Alfarnes Martin Otterstad Bjørn Astad

Hvor raskt kan digitalt helsekort for gravide realiseres?

Hvordan kan man akselerere innføringen av et landsdekkende digitalt helsekort for gravide? Og hva bør et slikt «kort» innebære? I dag finnes det ingen landsdekkende løsning for for digitalt helsekort for gravide, mens andre land har lyktes med innføring for flere år siden. Hvordan fungerer løsningen i Finland? Er det mer enn «et kort på […]

Lilly Marit Angermo Johanna Elo Mona Stedenfeldt Julia Németh Synnøve Farstad

Digital transformasjon – hva kjennetegner kommuner som lykkes med velferdsteknologi?

Etter lang erfaring med flere hundre kommunekunder i Norge og utlandet har Sensio sett tydelige mønstre på hva som skal til for å lykkes med velferdsteknologi. Hvilke utfordringer står vi som samfunn og bransje overfor, og enda viktigere – hvordan lykkes vi med å løse disse, uavhengig av hvilken leverandør og hvilke produkter kommunen benytter? […]

Torbjørn Aamodt Marit Hagland Kristine Skjøthaug Ruben Hakin Anita Das

10 ganger raskere med åpen innovasjon i Helse Sør-Øst

Det er behov for raskere digital tjenesteutvikling i langt større omfang enn i dag. Sykehuspartner og Health2B tilrettelegger nå for dette gjennom å tilgjengeliggjøre utviklingsverktøy og gjenbrukbare digitale komponenter, fasilitere samarbeid mellom de som har behov og de som kan løse behovene, og å teste og etablere nye forretningsmodeller. Sesjonen fokuserer på hvordan hver enkelt […]

Cornelia Mender Trygve Shadi Restan Elen Høeg Christian Falkenberg-Jensen Geir Ove Karlsson Ole Jørgen Tallaksrud Christian Skattum Hans Enger Gallis

How can health data flow within Europe?

While we can carry almost every type of data with us when we travel, our health data still lacks a universal passport to cross most borders. The concept of ‘interoperability,’ especially on an international perspective, is way behind other areas. Both the industry and the European Union are working on initiatives to take the next […]

Marianne Bårtvedt van Os Tõnis Jaagus Gunnar Øiaas Anja Irene Ulseth-Skogan Line A. Sæle

Hvordan endrer data og AI helsefeltet?

AI og datadrevet kapasitetsstyring og planlegging på sykehus for bedre drift. Sykehus opplever et økende press på sine tjenester og ifølge helsepersonellkommisjonen vil det bare bli flere pasienter per ansatt i helsesektoren i årene fremover. Dette fordrer sykehusene til å tenke nytt rundt hvordan de skal driftes for å møte den kommende etterspørselen på helsetjenester. I […]

Nils-Fredrik Solem Jens Dommel Ivar Aune Mette Valle Sannes

Pasientens legemiddelliste – en liste å stole på

Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet å styrke satsningen på pasientens legemiddelliste (PLL) de neste årene. Det er gledelige nyheter for arbeidet som pågår i Helse Vest og Bergen, og som snart skal i gang i Helse Nord. Pasientens legemiddelliste er en felles, digital oversikt over alle legemidlene en pasient bruker. Hensikten med listen er å få […]

Kristin Brekke Regin Hjertholm Heidi Johansen Lars Ivar Mehlum Rune Røren Eirik Nikolai Arnesen

How to fund innovation?

Innovation and research need money and investment. Healthcare is big business, and a lot of players are on the field. How do we, as smaller countries, manage to finance research and innovation?   TBA v/Sindre Holme, Norway Health Tech   TBA v/Ole Johan Borge, Norges forskningsråd How can Innovation Norway support Norwegian health companies with […]

Sindre Holme Ole Johan Borge Tone Varslot Stave Stein Olav Skrøvseth

E-Health in the Nordics – how to change?

Examples from neighbouring countries in the Nordics – innovation in Iceland and Finland Small country, big challenges v/ Svava María Atladóttir Hvordan lykkes med digital transformasjon? – Endringsledelse i Norden v/ Kjersti Qveim, Tietoevry Endringsledelse i Norden har mange likheter. Det skyldes kulturelle, økonomiske og politiske fellestrekk. Høyt utdannelsesnivå, nordiske velferdsmodeller og våre felles demokratiske […]

Svava María Atladóttir Kjersti Qveim Michael Ländin

Nordic Health 2030 – how to take the Nordic view ahead

Look to the Nordics, the most integrated health region by 2030! Gaining insights from the North: Exploring innovative ehealth approaches and learn from each other. EHiN wants to connect and activate people across the Nordics to work together towards sustainable solutions and inclusive partnerships. The session builds on the second stage of Nordic Health 2030 […]

Anders Tunold-Hanssen Nasim Bergman Farrokhnia Svava María Atladóttir Sari Palojoki Marie Granander Malin Söderlund Bogi Eliasen