Purple-box (Rom D4)

< Tilbake til program

Nordic perspective

Look to the Nordics, the most integrated health region by 2030! Gaining insights from the North: Exploring innovative ehealth approaches and learn from each other. EHiN wants to connect and activate people across the Nordics to work together towards sustainable solutions and inclusive partnerships. (More information will be provided later as the program is under […]

Anders Tunold-Hanssen Nasim Bergman Farrokhnia Bogi Eliasen Svava María Atladóttir Päivi Sillanaukee

Hvordan bruker man kunstig intelligens?

NSE har siden 2021 samarbeidet med Vestre Viken (VV), og følgeforsker på innføringen av Kunstig Intelligens innen radiologi. Forskningsprosjektet søker å identifisere muligheter og utfordringer som oppstår når KI skal tas i bruk i klinisk praksis. I denne sesjonen deles de nyeste funnene fra forskning, diskutere viktige temaer innenfor radiologi og kunstig intelligens, og presentere erfaringer  – utfordringer og […]

Stephan Romeijn Gro-Hilde Severinsen Helga M. Brøgger