Purple-box (Rom D4)

< Tilbake til program

Nordic Health Data: Pioneering the European Health Data Journey?

The Nordics have this goal to be the world’s leading integrated health region by 2030. But with the whole European Health Data Space (EHDS) thing coming up, it got us thinking: Are we on the same page with this bigger European plan? And can our Nordic efforts show the way for EHDS? Our session will […]

Bogi Eliasen Ola Gaute Aas Askheim Nasim Bergman Farrokhnia Line Helen Linstad Eric Sutherland Sari Palojoki Nanna Skovgaard Anders Tunold-Hanssen

Healthcare in a global perspective

Healthcare is mainly a national task – but we see the problems we have are pretty similar. In this session we want to broaden the perspective from Norway and the Nordics into the world – how can we connect, can the Nordics contribute to the rest of the world and be a lighthouse for ehealth? […]

Elena Bonfiglioli Eric Sutherland Matthijs Zwier Bogi Eliasen

Erfaringer fra Helseplattformen

I samarbeid med EPIC og Helseplattformen. Hva er EPIC? v/Tamara Buretz, EPIC Hva er status i Midt-Norge nå? v/Nina Kongshaug, Helseplattformen Erfaringer fra Ålesund kommune v/Magne Sellereite, Ålesund kommune HelsaMi – min nye syvende sans v/Tor Stendahl Rambraut og Randi Rambraut Stendal, pasienter og pårørende   Moderator: Synnøve Farstad, Norsk Helsenett

Tamara Buretz Nina Kongshaug Magne Sellereite Tor Stendahl Rambraut Randi Stendahl Rambraut Per Olav Østbyhaug Synnøve Farstad

KI, automatisering og ekte samhandling i kommuner: muligheter og gevinster

Etter nesten tjue år med samme programvare, skal store deler av Kommune-Norge skifte sitt kjernesystem for Pleie og omsorg de nærmeste årene. Nesten en kvart million ansatte kan snart hoppe over både en og to generasjoner med programvare og gå rett på skybaserte systemer som er klare for KI, automatiseringer og ekte samhandling. Aidn er […]

Morten Moe Gjendemsjø Line Adde Tormod Bekken Elisabeth Jakobsen

Hvordan snur vi ressursene mot forebygging?

En viktig målsetning for befolkningen er god helse og mestring. Dette er et uttalt budskap i blant annet Folkehelsemeldingen som ble fremlagt våren 2023, i tillegg til at Helsepersonellkommisjonens rapport peker på at vi i fremtiden skal gjøre mer med mindre, behandling skal i større grad skje i hjemmene og det må satses på forebygging. Selv […]

Mina Gerhardsen Morten Finn Noreng Ulf Österstad Øystein Landgraff Anita Moe Larsen

Fra pilot til praksis: Digital hjemmeoppfølging i en bærekraftig helsetjeneste

Digital hjemmeoppfølging beveger seg fra utprøving til skalering. Samtlige helsefelleskap jobber nå med å rulle ut dette for pasienter med kroniske sykdommer, mens mange helseforetak anvender verktøyet i diverse fagfelt. Hvordan kan slik oppfølging motivere folk til å ta større ansvar for egen helse, og bidra til en mer bærekraftig helsetjeneste? Bli kjent med erfaringene […]

Claudio Mentuccia Ingebjørg Irgens Camilla Lobben Siw Helene Myhrer Tonje Holm Hjertaas Andreas Moan Grete Kvernland-Berg

Kunstig intelligens i radiologi

Vestre Viken HF has become the first Norwegian hospital to incorporate an AI platform into its routine diagnostic procedures, particularly in the field of radiology. Currently, an algorithm is in use to identify bone fractures in X-ray images of patients aged 2 and above. Furthermore, four additional algorithms are scheduled for implementation during 2023 and […]

Stephan Romeijn Gro-Hilde Severinsen Prabu Sivanandan Line Tveiten Nis Johannsen

Brukerinvolvering i utviklingen av systemer i helsesektoren

Det inviteres til en spennende samtale med fokus på viktigheten av brukervennlige systemer i helsesektoren, og hvordan man kan arbeide for å sette sluttbrukeren i fokus, enten det er helsepersonell eller pasient. Denne sesjonen er i samarbeid med Accenture. Gunnhild Orten, Accenture, innleder med å snakke om viktigheten av brukerinvolvering i utviklingen av systemer og […]

Gunnhild Orten Thorleif Jansen Julia Németh Anne-Lise Baardsgaard Iselin Holmedal Marstrander

Helselogistikk i Helse Sør-Øst

Enklere hverdag for helsepersonell Helse Sør-Øst satser stort på bygging av nye sykehus. Dette gir en unik mulighet til å innføre ny teknologi og nye arbeidsprosesser som gjør hverdagen enklere for helsepersonell. En av de viktigste satsningene er løsningen vi kaller helselogistikk. Løsningen inneholder funksjonalitet som gjør logistikk og kommunikasjon i sykehusene enklere for pasienter […]

Ole Johan Kvan Johan Folkunger Jens Sand Andersen Robert Nystuen Guro Lerkerød Eldrid Schei