Red-box (Rom D6)

< Tilbake til program

DigiUng: Utvikling + teknologi = bedre ungdomshelse

Hva tenker statsråd Ingvild Kjerkol, Mariann Hornnes (direktør Direktoratet for e-helse) og Frode Danielsen (direktør Digitaliseringsdirektoratet) om hvordan vi sammen kan løse utfordringer helsevesenet står i, til det beste for unge? DigiUng-samarbeidet har bygd et digitalt økosystem der over 70 offentlige, private og frivillige aktører samarbeider om å tilby ungdom informasjon, tjenester og hjelp på […]

Frode Danielsen Ingvild Kjerkol Robin Welhaven Føyen Kari Strand Stine Eie Nilsen Mariann Hornnes Steinar Sande Olav Skarsbø Adélie Dorseuil

Hva skal til for å realisere de helt store gevinstene fra velferdsteknologi?

I samarbeid med Tellu Nøkkelpersoner fra både offentlig og privat side deler 10 konkrete gevinster, etter 18 måneders tett innovasjonssamarbeid med kommuner og sykehus i Agder fylkeskommune. Skal vi realisere store gevinster fra velferdsteknologi, må ulike løsninger spille sammen i ett økosystem – slik at helsepersonell får en langt enklere og mindre stressende hverdag. I innovasjonspartnerskap med Agder har […]

Lars Bakken Riche Vestby Marit Svindland Rune Wilhelmsen Ståle Moe Elisabeth Jakobsen

Kvinners helse som forebygging

I år lanserte regjeringen NOU-en «Den store forskjellen», med undertittelen: “Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse“. Rapporten understreker viktigheten av å anerkjenne kjønn som en kritisk faktor for helse. Selv med økende forskning og innsikt på dette området opprettholdes likevel prinsippet om kjønnsnøytral helsepolitikk i Norge. I denne sesjonen undersøker vi hvordan […]

Cecilie Hoxmark Andrea Solnes Miltenburg Anne Gerd Granås Randi Laukli

Journey to Silent ICU

Denne sesjonen er i samarbeid med Ascom. Prosjekt «MTU Gateway» med Helse Sør-Øst v/Aina Usken, Ascom og Jørgen Nordstrøm, Ascom Det skal bygges 12 nye sykehus i Helse Sør-Øst de neste 10 årene. I perioden 2024-2032 vil det i snitt kjøpes inn medisinsk teknisk utstyr for om lag 1.6 milliarder kroner per år. Samtidig opplever […]

Aina Usken Jørgen Nordstrøm Chandana Samaranayake Jens Sand Andersen

Innovasjon for teknologidrevet inkludering

Verden blir stadig mer teknologidrevet og digitalisert. Hvordan skal vi som samfunn sikre at innovasjon og utvikling også tar høyde for å være inkluderende? Hvordan skal vi i fremtiden best mulig forebygge digitalt utenforskap og ensomhet? I denne sesjonen setter vi søkelys på et inkluderende digitalisert samfunn med god psykisk og fysisk helse for alle. […]

Kristin S. Fuglerud Camilla Stolp Øyvind Grimsgaard Charlotte Borge-Andersen

Leve med Kreft

LEVE MED KREFT I møte med den økende kreftbyrden og ambisjonene i nasjonale kreftstrategier som «Leve med Kreft» og EUs Cancer Mission, har helseteknologi blitt vår sterkeste allierte. Denne sesjonen tar sikte på å gjennomføre en status ved innføring av “Pakkeforløp hjem”. Er helseteknologi tatt i bruk for å lette implementering, eller sitter helsetjenestene på […]

Camilla Gram Andreas Stensvold Vetle Slagsvold Støre Kari Sand Arild Kristensen

AI-basert talegjenkjenning – en kommende revolusjon innen helsetjenesten?

Bruk av talegjenkjenning og kunstig intelligens (AI) er i ferd med å transformere helsetjenesten som vi kjenner den. I en tid preget av enorm teknologisk innovasjon, står helsevesenet foran en revolusjon. Vi vil utforske hvordan AI og talegjenkjenning ikke bare effektiviserer administrasjonen og reduserer byråkrati, men også forbedrer pasientbehandlingen og kvaliteten på helsevesenet generelt. Her […]

Jacques Svarverud Anne Bøgh Fangel Jesper Hessius Kjartan Olafsson

Planlegging og styring – hvordan AI og data kan bidra til en bærekraftig spesialisthelsetjeneste

Sykehus opplever et økende press på sine tjenester og ifølge helsepersonellkommisjonen vil det bli enda flere pasienter per ansatt i helsesektoren i årene fremover. Samtidig skyter kostnadene i været. Dette fordrer sykehusene til å tenke nytt rundt hvordan de skal driftes for å møte den kommende etterspørselen på helsetjenester. I denne sesjonen ser vi på […]

Olav Willumsen Haugå Håvard Thøgersen Bøyum Arvind Chawla Hilde Lovett Anita Das

Robotiserte prosesser

Mye arbeid i helsesektoren gjøres manuelt. Hvordan kan vi frigjøre ressurser til å jobbe med å levere helsetjenester i stedet for å gjøre tunge administrative jobber? Verdiskapning og prioritering v/Kjell-Åge Tingstad, Hemit Helsearbeidere bruker mye tid på manuelle IT-oppgaver hver eneste dag. Med robotisert prosessautomatisering (RPA) kan vi overføre mye av det tidkrevende og kjedelige […]

Kjell-Åge Tingstad Anastacia Simonchik Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen Elisabeth Aas

KI, maskinlæring og implementering i lærende helsesystemer

Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring muliggjør utvikling innen presisjonsmedisinske kliniske studier. Denne sesjonen tar sikte på å gå nærmere inn på hvordan lærende helsesystem og implementering av ny teknologi skaper muligheter også for blant annet utvikling innen medisin. Transforming Clinical Trials: Harnessing the power of AI and Machine Learning v/ Maria Mastrangelopoulou, CoremineVitae Clinical […]

Maria Mastrangelopoulou Mari S. Kannelønning Amelie Marseille Iselin Holmedal Marstrander