Red-box (Rom D6)

< Tilbake til program

Psykisk helse

Psykisk helse i frontlinjen: digitale behandlingstilbud, utfordringer og innovasjonsvilje. (Mer info kommer senere)

Innovasjon for teknologidrevet inkludering

Verden blir stadig mer teknologidrevet og digitalisert. Hvordan skal vi som samfunn sikre at innovasjon og utvikling også tar høyde for å være inkluderende? Hvordan skal vi i fremtiden best mulig forebygge digitalt utenforskap og ensomhet? I denne sesjonen setter vi søkelys på et inkluderende digitalisert samfunn med god psykisk og fysisk helse for alle.

Mina Gerhardsen

Leve med Kreft

I møte med den økende kreftbyrden og ambisjonene i nasjonale kreftstrategier som «Leve med Kreft» og EUs Cancer Mission, har teknologisk innovasjon blitt vår sterkeste allierte. Denne sesjonen tar sikte på å gjennom persontilpassede behandlingsmetoder, avansert diagnostikk og datadeling, utforske hvordan teknologi kan bidra til å forvandle vår tilnærming til kreftomsorg. «Leve med kreft» Nasjonal […]

Arild Kristensen

Sammenligner Nordisk velferdstek

Bli med på denne sesjonen som tar sikte på å måle implementeringsraten av velferdsteknologi i de nordiske landene. I denne sesjonen vil vi presentere vårt arbeid med sammenligninger mellom Norge og Sverige, og vi vil gi et innblikk i våre planer for å inkludere Finland i vårt prosjekt. Vi vil diskutere metoder, utfordringer og potensielle […]

Bjørnar Alexander Andreassen Bengt Andersson