Ledelse i digitaliseringsprosessen

Hele Norge digitaliserer, og prosjektene er mange rundt om. Vellykkede prosjekter kommer ikke av seg selv og skal man lykkes må man ha god ledelse og gode omstillingsprosesser.

I Norge har vi de siste ti årene hatt mye fokus på store digitaliseringsprosjekter, og flere har ikke kommet i mål, mens for eksempel Helseplattformen fortsatt sliter med store utfordringer. Helse- og omsorgsministeren har flere ganger uttalt seg om at “tiden til de store digitaliseringsprosjektene er over”. Nå skal omstillingen skje fortløpende og “smidig”.

Vi ønsker å invitere til debatt om hvorfor vi lykkes eller feiler ved implementering av digitale løsninger og digitalisering generelt. Hvordan skal man lede omstillinger, store og små? Er ledelsen i Norge kompetent og målrettet nok? Hvorfor skaper store prosjekter uforutsette problemer, og kan vi levere på regjeringens ønske om mer smidig omstilling?

Vi har samlet mennesker som har ledererfaring og ekspertise, og som har stått i større digitaliserte endringsprosesser.


Deltakere:

  • Jon Helge Andersen, Aidn
  • Kristin Standal, KS
  • Torbjørn Aamodt, Sensio
  • Kristine Kleivi Sahlberg, Vestre Viken HF
  • Richard Åstrand, PA Consulting

Moderator: Anita Moe Larsen, kommunikasjonsdirektør, Sunnaas sykehus HF