Fra store prosjekter til smidig utvikling

Er dagens IKT-driftsmodeller i Helse-Norge hensiktsmessige?

Er helsevesenet og leverandørene klare til smidige leveranser?

8. november 2023 13:15 - 14:15 Grey-box