Lederdebatt: Kjerkol har rett!

I denne sesjonen vil vi snakke mer om hvordan Norge og Norden kan møte de utfordringene som står foran oss – en demografi i endring, mangel på ressurser og større krav til helsetjenester.

Eldrebølgen blir verst for de unge, skriver VG i en kommentar. Hvordan kan vi unngå at de nye generasjonene sitter med ansvaret, jobben og kostnadene for å stelle det økende antallet 80-åringer?

Statsråd Ingvild Kjerkol har sagt at vi må planlegge vår egen alderdom. VG kommentatoren Hanne Skartveit skriver: “Kjerkol har helt rett.”

Debatten føres i lys av Helsepersonellskommisjonens rapport og Skartveits kommentar.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/8JkGed/eldreboelgen-blir-verst-for-de-unge

7. november 2023 12:00 - 13:00 Grey-box
  • Norsk