Hvordan kan vi hjelpe landets ungdom?

DigiUng-programmet har en lang historie når det kommer til å samle offentlige tjenester knyttet til landets ungdom. I DigiUng jobber de hver dag for at unge skal finne informasjon og tjenester på ett samlet sted, fremfor å lete i en jungel av offentlige tjenester. De samler alle tjenester på ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom.
I 2023 er DigiUng en av regjeringens store tverrsektorielle satsninger.
DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse.

7. november 2023 13:15 - 14:15 Grey-box
  • Norsk