Proaktiv velferdsteknologi med fokus på individbasert oppfølging

Velkommen til en reise i Norden der teknologi møter medmenneskelighet, og der digitale løsninger skaper en meningsfull endring mot en bærekraftig eldreomsorg.

I denne sesjonen får du erfaringer, planer og inspirasjon fra:

  • Lempäälän Kotokampus, fra Finland, som benytter data for individbasert oppfølging både på sykehjem og i hjemmetjenesten.
  • Lillestrøm kommune, som presenterer teknologiløftet, et tydelig målbilde på fremtidens helsetjeneste.
  • Kalmar kommune, årets e-helse kommune i Sverige, der data og AI er sentralt i utviklingen av nye tjenester.

Denne sesjonen er i samarbeid med Atea.


Lempäälän Kotokampus, Smart technology to enable better care for the elderly

V/ Pauliina Alén Director at Lempäälän Kotokampus

  • Case Lempäälän Kotokampus: An assisted living unit in Finland uses smart technology to support their daily care for 130 customers with changing needs.
  • How to use smart technology in home care and with customers who need 24-hour care.
  • Benefits for the organization, care personnel and for the customer.
  • Future insights to use technology in Kotokampus.

Teknologiløftet, en ambisiøs satsning uten sikkerhetsnett

v/Silje Sande, Lillestrøm kommune

Hva skjer når Helse og Digitalisering går sammen og får fritt spillerom til å løse krisen som helsevesenet står overfor, med politikere og ledelse i ryggen?

Lillestrøm kommune har etablert et målbilde for hvordan våre helsetjenester må fungere fremover og lagt en plan for hvordan vi skal jobbe mot målet. Dette medfører fundamentale endringer i tjenesten, innføring av teknologi som grunnpilar i helse og store krav til endring i samfunnet for øvrig.

Ambisjonsnivået er ikke bare å møte utfordringene, men samtidig bygge en bedre tjeneste.

Teknologiløftet i Lillestrøm kommune er et av de fremste prosjekter i Norge relatert til demografiutfordringen i helsetjenesten.


Jakten på eldreomsorgens digitalisering, Kalmar kommune

v/Michael Ländin, direktør for helse- og omsorgstjenesten, Kalmar kommune.

Kalmar kommune er årets e-helse kommune i Sverige. De har allerede gjort store grep for å møte den aldrende befolkningen, men er tydelige på at veldig mye mer innovasjon må skje de neste årene. Bruk av ny teknologi, inklusiv KI (Kunstig Intelligens) er sentralt i det Kalmar jobber med. I tillegg har Kalmar vært på besøk i Japan for å se på hvordan Japan møter eldrebølgen.

  • Hvordan frigjøre ressurser for offentlig sektor som i stedet kan benyttes til nær pleie og omsorg.
  • Selvstendighet, integritet og sosiale aktiviteter for eldre ved hjelp av helseteknologi.
  • Nye løsninger innen kunstig intelligens, robotisering og automatisering, samt helt nye løsninger direkte fra Japan.

Disse foredragene handler ikke bare om teknologi; det handler om mennesker, om å skape en endring for hvordan vi kan organisere oss og levere helsetjenester for å skape trygghet, selvstendighet og verdighet i fremtidens eldreomsorg. Bli med oss og vær en del av denne transformative reisen. Dra deretter hjem med ny inspirasjon og helt konkrete forslag på løsninger for din kommune.

Moderator: Øyvind Rusten, Atea