Hvordan kan Mia få hjelp før hun vet at hun trenger den? Fra reaktiv til proaktiv gjennom datadrevne helsetjenester

Mange områder av livene våre er allerede forenklet ved at data fra flere kilder blir koblet sammen, og gir oss intelligente innspill som leder oss til bedre valg. Hvordan kan helsesektoren også dra nytte av data og smart teknologi for å danne grunnlag for bedre helse og gode tjenester for oss alle?

Datadrevne, proaktive helsetjenester er ikke lenger en fjern drøm, men en nærliggende realitet som snart kan forandre helsehverdagen vår. Denne sesjonen innledes med filmen om Mia, en jente med astma som opplever en friskere og enklere hverdag som følge av at helsepersonell, teknologi og data samarbeider om å gi riktig behandling før plagene melder seg.

Med dette som bakteppe, inviterer vi representanter fra ulike roller i filmens scenario – fra helsepersonell til teknologispesialister – til en engasjert samtale. Sammen vil vi utforske hvordan vi kan bruke teknologi til å forme en mer proaktiv og friskere fremtid for oss alle.

Denne sesjonen er i samarbeid med Tietoevry.

Moderator: Hans Jacob Moe, Tietoevry