Helseteknologiordningen – veien fremover

Etableringen av en helseteknologiordning har vært et av regjeringens uttalte mål i Hurdalsplattformen.  Formålet med ordningen skal være å avlaste risiko for kommuner som går foran, stimulere kommunene til å samordne seg, og bidra til mer forutsigbarhet for leverandører. Helseteknologiordningen skal kunne bygges ut over tid, men startpunktet skal være kommunal helse- og omsorgstjeneste sitt arbeid med journalløsninger og velferdsteknologi.

På denne sesjonen vil Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet fortelle mer om innholdet i den kommende helseteknologiordningen. Vi vil få en gjennomgang av hvordan «Det nye Helsedirektoratet» (Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet samlet) skal jobbe med å legge til rette for kommunenes arbeid på journal- og velferdsteknologiområdet, samt høre fra kommunene og næringslivet deres tanker om den nye ordningen.


Helseteknologiordningen har startet opp – nå kan kommuner søke tilskudd 

v/Per Ludvig Skjerven, Direktoratet for e-helse


Hvilke gevinster fikk man med det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og hvordan er dette tenkt videreført i helseteknologiordningen 

v/Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet


Forventinger til helseteknologiordningen 

v/Terje Wistner, KS


TBA tittel

v/ Martin Fredriksen, Dignio

Moderator: Tarje Bjørgum, Abelia