Opening of the exhibition hall

Kom å se helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol offisielt åpne årets utstillingshall! Hun er den første som skal sette sine tanker på tegneveggen.

Come and watch as the Minister of Health and Care Services in Norway, Ingvild Kjerkol, officially opens this year’s exhibition hall! She will be starting the drawing on the wall.

 

Kunst som bro mellom fantasi og ehelse – Møt tegneren Lina Lanterno

7. november 2023 10:10 - 10:20 Hall 2