Hvordan digitaliserer kommunene fremtidens helsetjenester?

Helsepersonellkommisjonens rapport peker på at vi i fremtiden i større grad skal behandles i hjemmet. Vi blir stadig flere eldre i takt med færre yngre og færre «varme hender». Helsetjenestene som leveres i kommunene skal også snus fra behandling til større fokus på forebygging.
Hvordan dekker bredden i kommunene god samhandling og integrering av teknologi, og hvordan skal vi ta i bruk felles digitale tjenester? Vi ser på aktuelle temaer og på hvilken ny kunnskap som har kommet frem.
I samarbeid med KS

7. november 2023 09:00 - 10:00 Orange-box
  • Norsk