Er dagens regelverk tilstrekkelig for å sikre effektiv samhandling i helsesektoren?

Helsepersonell må ha tilgang til relevant og riktig pasientinformasjon i sanntid for å kunne yte trygge og effektive helsetjenester. Både juridisk rammeverk og tjenester for informasjonsdeling må videreutvikles for å ivareta dette, og det er naturlig å ta utgangspunkt i problemstillingene som fremheves i forbindelse med fremtidens samhanglingsløsninger.

Står dagens regelverk og regelverksutvikling i veien for muligheten for å realisere gode, effektive og skalerbare samhandlingsløsninger, og dermed for visjonen om en sammenhengende helsetjeneste? Hvordan kan vi få fortgang i arbeidet med å vurdere de juridiske rammebetingelsene? Hva er de reelle konsekvensene dersom dagens regelverk og fortolkning skal videreføres?

I samarbeid med KS