Hvordan legger vi til rette for innføring og økt ibruktakelse av nasjonale e-helseløsninger?

Innføringen og ibruktakelse av både nasjonale e-helseløsninger og moden velferdsteknologi går for sakte.

Effektstudien av kjernejournal (2023) tydeliggjør at tilgjengeliggjort ikke er det samme som ibruktakelse, og det er god ibruktakelse over tid vi trenger dersom vi skal oppnå gevinster.

Helse- og omsorgsdepartmentet har bedt KS, i samarbeid med Norsk helsenett SF, foreslå en felles modell for innføringsnettverk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, herunder beskrive hvordan et slikt nettverk kan støtte opp under Helseteknologiordningen.

I denne sesjonen får du presentert siste versjon av arbeidet med felles modell for innføringsnettverk.

I tillegg blir det en panelsamtale med personer som har mange års erfaring innen feltet. De vil drøfte problemstillinger og peke på løsninger rundt innføring av nasjonale e-helseløsninger.

Deltakere i panelsamtale:

  • Tor Sætrang, nettverkskoordinator, Hamar kommune
  • Monica Larssen, digitaliseringsleder, Harstad kommune
  • Anette Lill Ursfjord, kundeansvarlig, Norsk Helsenett
  • Styrk Matre Grimstad, koordinator, KS e-komp Vest
  • Trine Vos, nettverkskoordinator, Sandnes kommune

Moderatorer: Therese Neråsen, KS og Kjetil Løyning, KS