Hvordan bruker vi helsedata på en sikker måte?

Datasikkerhet er vel så mye pasientsikkerhet. For å vedlikeholde en tillitsbasert helsesektor må vi ha god sikring av våre data, som ivaretar både tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet.

Med økende bruk av kunstig intelligens, skybaserte løsninger, mer mobilitet, mer hjemmeoppfølging, mer forskning og større tilgang til data fra innbyggere, vil sjansen for at data kan komme på avveie øke betraktelig. Men det finnes gode løsninger som kan bidra at vi kan benytte oss av data.

This session is both in Norwegian and English.


Sikker samhandling i helsesektoren

v/Johan Ronæs, Norsk Helsenett


The digital transformation

v/Nigel Page, CTO for HPE Northern Western Europe


Unlocking the Future of Healthcare: How Generative AI is Revolutionizing Biology and Medicine

v/ Rasmus Bisgaard, NVIDIA

Moderator: Oscar Thøgersen, Amazon Web Services