Samhandling gjennom pasientjournal

I samarbeid med DIPS


Pasientens journal i Kjernejournal

Nå kan helsepersonell med behandleransvar – uansett tjenestenivå (fastleger, legevakt, sykehjem og sykehusleger) – i Helse Sør-Øst, Helse Nord – og snart i Helse Vest – endelig få lese journaldokument fra alle sykehus. Tidligere har pasienten selv vært den viktigste informasjonsbæreren mellom ulike leger. Dokumentdelingen går via Kjernejournal på Helsenorge.no. Her får pasientens behandlere nå se en liste over tilgjengelige dokument fra alle sykehus hvor pasienten har en journal, og tilgang til å lese disse. I høst kobler også Helse Vest seg på. Løsningen har vært utviklet gjennom et godt samarbeid mellom helseregionene, kommuner og fastleger, med Helse Sør-Øst og Norsk Helsenett (NHN) i førersetet.

Deltakere:

  • Kort om prosjektet og løsningen v/Eli Stokke Rondeel, HSØ
  • Bruk av løsningen i Oslo kommune v/Liv Oftedal Rossow, Oslo kommune
  • Praktisk bruk ved Oslo Legevakt v/Jan Arne Holtz
  • Praktisk bruk ved Oslo Helsehus v/Torbjørn Henriksen Overlege ved Solfjellshøgda helsehus
  • Hvordan bestille løsningen til din kommune v/Nina Nordberg, NHN

Moderator: John Harald Sevaldsen, DIPS


OUS med vellykket overgang til nytt journalsystem

Et av Europas største sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS), har nettopp tatt i bruk et helt nytt journalsystem. Innføringen har gått over all forventning og nå er sykehuset klar for videre utvikling. Samtlige somatiske avdelinger ved OUS, fikk den 21. mai det nye pasientjournalsystemet DIPS Arena. Klinikk psykisk helse og avhengighet kom på i 2022. I alt har derfor om lag 15.000 ansatte ved sykehuset nå fått oppleve at DIPS Classic ble skrudd av og at en ny datahverdag har begynt.

Deltakere:

  • Anne K. Fossum, Oslo universitetssykehus HF
  • Hilde Myhren, Oslo universitetssykehus HF

Moderator: John Harald Sevaldsen, DIPS


Fremtidens journal med språkteknologi

Endelig kom gjennombruddene i språkteknologi! Det åpner for å støtte DIPS-brukerne på deres premisser fordi Arena kan forstå naturlig språk. En av journalsystemets viktigste oppgaver er å legge til rette for samarbeid mellom mennesker som skal behandle oss når vi er syke. Vi ønsker å forenkle helsepersonellets hverdag hvor de skal dokumentere, finne og dele informasjon – og ikke minst få utført oppgaver effektivt. Dere får smakebiter fra satsingen vår innenfor kunstig intelligens, og vi gleder oss til å ta ut det fulle potensiale – i nært samarbeid med gode kunder og partnere.

  • Deltakere: Liv Bollvåg, DIPS

Moderator: John Harald Sevaldsen, DIPS